Bulletin of Hispanic Studies

‘Parlau-me, donchs, fill meu tan sant’. Edición de Lo plant de la Verge Maria de Miquel Ortigues

Bulletin of Hispanic Studies (2019), 96, (10), 1135–1166.

Abstract

En este trabajo se presenta la edición de Lo plant de la Verge Maria de Miquel Ortigues, un texto en el que el estilo directo y el diálogo tienen un protagonismo indiscutible. En el género del planctus Mariae, la voz de María acompaña el dolor de la pasión de su hijo, desgarrada en muchas ocasiones, resignada a los designios divinos en otras, como se puede ver en este plant. Aunque se han perdido algunas de las ediciones antiguas, tiene una fortuna editorial continuada desde los primeros años del siglo XVI hasta la actualidad. La edición que aquí se presenta recoge las variantes de las cinco de las que se conservan ejemplares en la actualidad hasta el siglo XIX; asimismo se revisa el texto de la primera (1511), tomada como base, a la luz de estas variantes. En este análisis se redescubre el sentido y dolorido lamento de la madre que pierde a su hijo.

This article offers a first critical edition of Miquel Ortigues’s Lo plant de la Verge Maria, a text in which direct speech and dialogue have unmistakable prominence. In the planctus Mariae genre, the speech of Mary shows a mother who goes through her son’s Passion with her heart rent asunder, although she is also a mother who resigns herself to God’s design. Lo plant de la Verge Maria has been printed since the early part of the sixteenth century. Although some old editions are missing, exemplars of five of them have been preserved, the most recent from the eighteenth century. The text is edited taking into account these editions. It revises the 1511 text, rediscovering the heartfelt and painful lament of a mother who loses her son.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Obras citadas

Aramon i Serra, Ramon, 1959. ‘L’Augats, seyós qui credets Déu lo Payre. Assaig d’edició crítica’, en Hispanic Studies in Honour of I. González Llubera, ed. Frank Pierce (Oxford: Dolphin), pp. 2–40. Google Scholar

Barceló, Sergi, 2013. ‘L’estil i la llengua de Miquel Ortigues al Cançoner sagrat de vides de sants’, Scripta: Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, 2: 61–83. Google Scholar

Barceló, Sergi, 2018. ‘Els manuscrits del Cançoner sagrat de vides de sants’, Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 7: 19–45. Google Scholar

Barceló, Sergi, en prensa. ‘“L’engan que huy cascú pren en son viure”: noves dades sobre la poesia de Miquel Ortigues’, Llengua i literatura. Google Scholar

Biblia, La, 1996. Bíblia Valenciana. Traducció interconfessional, Castelló, Saó A.B.C. Google Scholar

Bino, Carla, 2014. ‘Tu cum lacrymis scribe. Il pianto di Maria e la rivoluzione drammaturgica della scena passionista nel Medioevo’, en Scena madre. Donne personaggi e interpreti della realtà. Studi per Annamaria Cascetta, eds. Roberta Carpani, Laura Peja y Laura Aimo (Milán: Vita e Pensiero), pp. 21–30. Disponible en: >http://hdl.handle.net/10807/57047> [consultado el 28 de septiembre de 2019]. Google Scholar

Càmara, Hèctor, 2016. ‘La Legenda aurea com a font del teatre hagiogràfic català de tècnica medieval, un tast comparatiu’, Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], 38: 167–84. Google Scholar

CBCat, 2011. Corpus Biblicum Catalanicum, Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l’any 1900. Normes de transcripció i edició (Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya). Google Scholar

Cohen, Thomas B., y Lesley K. Twomey (eds), 2015. Spoken Word and Social Practice: Orality in Europe (1400–1700) (Leiden: Brill). Google Scholar

Garcia Sempere, Marinela, 2002, Lo passi en cobles (1493): estudi i edició. Biblioteca Sanchis Guarner, 60. (Alacant i Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat). Google Scholar

Garcia Sempere, Marinela, 2015. ‘Consideracions al voltant de la transmissió impresa de les obres dels escriptors del segle XV; sobre Miquel Ortigues’, en Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, ed. Lola Badia, Emili Casanova y Albert Hauf. Symposia Filologica, 25. (Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana), pp. 189–202. Google Scholar

Garcia Sempere, Marinela, 2016. ‘“Ordenat per lo discret en Miquel Ortigues, notari de València”. Sobre l’autoria i les edicions de Lo plant de la Verge Maria fins al segle XX’, en La literatura medieval hispánica en la imprenta (1475–1600), ed. María Jesús Lacarra (València: Universitat de València), pp. 95–113. Google Scholar

Garcia Sempere, Marinela, i Llúcia Martín Pascual, 2009. ‘El dolor de Maria. La passió de la Mare de Déu en la literatura catalana medieval’, en Medievalismo en Extremadura. Estudios sobre literatura y cultura hispánicas en la Edad Media, ed. Jesús Cañas Murillo, Francisco Javier Grande Quejigo i José Roso Díaz (Cáceres: Universidad de Extremadura), pp. 563–74. Google Scholar

Garcia Sempere, Marinela, y Antoni Mas Miralles, 2014. ‘Lo Plant de la Verge Maria de Miquel Ortigues (segle XVI). Consideracions sobre la difusió i la llengua de text’, en Els Països Catalans i la Bretanya a l’Edat Mitjana: entorn de la ‘matèria de Bretanya’ i sant Vicent Ferrer, ed. Immaculada Fàbregas, Araceli Alonso Campo y Christian Lagarde (Perpignan: Éditions Trabucaire), pp. 111–24. Google Scholar

Izquierdo, Josep, 1994. ‘Els Planctus Mariae a les literatures catalana i occitana: L’Augats, seyós qui credets Déu lo Payre’, en Estudis de Llengua i Literatura VIII. Miscel·lània Joan Fuster, eds. Antoni Ferrando i Albert G. Hauf (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), pp. 5–23. Google Scholar

Martí, Sadurní, 2013. ‘Models i criteris d’edició’, en L’edició de textos: història i mètode, coord. Víctor Martínez-Gil. Biblioteca Oberta Agora, 15. (Barcelona: Pòrtic), pp. 45–82. Google Scholar

Martos Sánchez, Josep Lluis, 2012. ‘El teatro catalán medieval de tema bíblico’, en La Biblia en el teatro español, ed. Francisco Domínguez Matito y Juan Antonio Martínez Berbel (Pontevedra: Academia del Hispanismo), pp. 113–32. Google Scholar

Miquel i Planas, Ramon, 1915–1920. ‘El Cançoner devot d’en Miquel Ortigues (segle XVI)’, Bibliofília. Recull d’Estudis, Observacions, Comentaris y Notícies sobre Llibres en General y sobre Qüestions de Llengua y Literatura Catalanes en Particular, 2: 1–55. Google Scholar

Ong, Walter J., 1982. Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra, trad. Angélica Scherp (México: Fondo de Cultura Económica). Google Scholar

Romeu i Figueras, Josep (ed.), 1986. ‘Llull, Ramon, Poesies’, en La Gran Enciclopèdia Catalana. Biblioteca Universitàri. Lleida: Fundació Enciclopèdia Catalana. Google Scholar

Santanach, Joan, 2006. Criteris per a la publicació de textos crítics a la col·lecció Els nostres clàssics. Disponible en: >www.editorialbarcino.cat/media/enc/criteris_edicio_ENC.pdf>, sotmesos al parer del Consell Assessor de l’editorial en les sessions dels dies 10 de febrer de 2005 i 9 de juny de 2006. Google Scholar

Tagliani, Roberto, y Carla Bino, 2011. ‘Testi confraternali e memoria della Passione a Brescia tra Tre e Quattrocento. Il Planctus Virginis Mariae e la Sententia finalis iudicii dei Disciplini di San Cristoforo’, Filologia e Crítica, 36.1: 74–123. Google Scholar

Aramon i Serra, Ramon, 1959. ‘L’Augats, seyós qui credets Déu lo Payre. Assaig d’edició crítica’, en Hispanic Studies in Honour of I. González Llubera, ed. Frank Pierce (Oxford: Dolphin), pp. 2–40. Google Scholar

Barceló, Sergi, 2013. ‘L’estil i la llengua de Miquel Ortigues al Cançoner sagrat de vides de sants’, Scripta: Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, 2: 61–83. Google Scholar

Barceló, Sergi, 2018. ‘Els manuscrits del Cançoner sagrat de vides de sants’, Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 7: 19–45. Google Scholar

Barceló, Sergi, en prensa. ‘“L’engan que huy cascú pren en son viure”: noves dades sobre la poesia de Miquel Ortigues’, Llengua i literatura. Google Scholar

Biblia, La, 1996. Bíblia Valenciana. Traducció interconfessional, Castelló, Saó A.B.C. Google Scholar

Bino, Carla, 2014. ‘Tu cum lacrymis scribe. Il pianto di Maria e la rivoluzione drammaturgica della scena passionista nel Medioevo’, en Scena madre. Donne personaggi e interpreti della realtà. Studi per Annamaria Cascetta, eds. Roberta Carpani, Laura Peja y Laura Aimo (Milán: Vita e Pensiero), pp. 21–30. Disponible en: >http://hdl.handle.net/10807/57047> [consultado el 28 de septiembre de 2019]. Google Scholar

Càmara, Hèctor, 2016. ‘La Legenda aurea com a font del teatre hagiogràfic català de tècnica medieval, un tast comparatiu’, Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], 38: 167–84. Google Scholar

CBCat, 2011. Corpus Biblicum Catalanicum, Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l’any 1900. Normes de transcripció i edició (Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya). Google Scholar

Cohen, Thomas B., y Lesley K. Twomey (eds), 2015. Spoken Word and Social Practice: Orality in Europe (1400–1700) (Leiden: Brill). Google Scholar

Garcia Sempere, Marinela, 2002, Lo passi en cobles (1493): estudi i edició. Biblioteca Sanchis Guarner, 60. (Alacant i Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat). Google Scholar

Garcia Sempere, Marinela, 2015. ‘Consideracions al voltant de la transmissió impresa de les obres dels escriptors del segle XV; sobre Miquel Ortigues’, en Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, ed. Lola Badia, Emili Casanova y Albert Hauf. Symposia Filologica, 25. (Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana), pp. 189–202. Google Scholar

Garcia Sempere, Marinela, 2016. ‘“Ordenat per lo discret en Miquel Ortigues, notari de València”. Sobre l’autoria i les edicions de Lo plant de la Verge Maria fins al segle XX’, en La literatura medieval hispánica en la imprenta (1475–1600), ed. María Jesús Lacarra (València: Universitat de València), pp. 95–113. Google Scholar

Garcia Sempere, Marinela, i Llúcia Martín Pascual, 2009. ‘El dolor de Maria. La passió de la Mare de Déu en la literatura catalana medieval’, en Medievalismo en Extremadura. Estudios sobre literatura y cultura hispánicas en la Edad Media, ed. Jesús Cañas Murillo, Francisco Javier Grande Quejigo i José Roso Díaz (Cáceres: Universidad de Extremadura), pp. 563–74. Google Scholar

Garcia Sempere, Marinela, y Antoni Mas Miralles, 2014. ‘Lo Plant de la Verge Maria de Miquel Ortigues (segle XVI). Consideracions sobre la difusió i la llengua de text’, en Els Països Catalans i la Bretanya a l’Edat Mitjana: entorn de la ‘matèria de Bretanya’ i sant Vicent Ferrer, ed. Immaculada Fàbregas, Araceli Alonso Campo y Christian Lagarde (Perpignan: Éditions Trabucaire), pp. 111–24. Google Scholar

Izquierdo, Josep, 1994. ‘Els Planctus Mariae a les literatures catalana i occitana: L’Augats, seyós qui credets Déu lo Payre’, en Estudis de Llengua i Literatura VIII. Miscel·lània Joan Fuster, eds. Antoni Ferrando i Albert G. Hauf (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), pp. 5–23. Google Scholar

Martí, Sadurní, 2013. ‘Models i criteris d’edició’, en L’edició de textos: història i mètode, coord. Víctor Martínez-Gil. Biblioteca Oberta Agora, 15. (Barcelona: Pòrtic), pp. 45–82. Google Scholar

Martos Sánchez, Josep Lluis, 2012. ‘El teatro catalán medieval de tema bíblico’, en La Biblia en el teatro español, ed. Francisco Domínguez Matito y Juan Antonio Martínez Berbel (Pontevedra: Academia del Hispanismo), pp. 113–32. Google Scholar

Miquel i Planas, Ramon, 1915–1920. ‘El Cançoner devot d’en Miquel Ortigues (segle XVI)’, Bibliofília. Recull d’Estudis, Observacions, Comentaris y Notícies sobre Llibres en General y sobre Qüestions de Llengua y Literatura Catalanes en Particular, 2: 1–55. Google Scholar

Ong, Walter J., 1982. Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra, trad. Angélica Scherp (México: Fondo de Cultura Económica). Google Scholar

Romeu i Figueras, Josep (ed.), 1986. ‘Llull, Ramon, Poesies’, en La Gran Enciclopèdia Catalana. Biblioteca Universitàri. Lleida: Fundació Enciclopèdia Catalana. Google Scholar

Santanach, Joan, 2006. Criteris per a la publicació de textos crítics a la col·lecció Els nostres clàssics. Disponible en: >www.editorialbarcino.cat/media/enc/criteris_edicio_ENC.pdf>, sotmesos al parer del Consell Assessor de l’editorial en les sessions dels dies 10 de febrer de 2005 i 9 de juny de 2006. Google Scholar

Tagliani, Roberto, y Carla Bino, 2011. ‘Testi confraternali e memoria della Passione a Brescia tra Tre e Quattrocento. Il Planctus Virginis Mariae e la Sententia finalis iudicii dei Disciplini di San Cristoforo’, Filologia e Crítica, 36.1: 74–123. Google Scholar

Aramon i Serra, Ramon, 1959. ‘L’Augats, seyós qui credets Déu lo Payre. Assaig d’edició crítica’, en Hispanic Studies in Honour of I. González Llubera, ed. Frank Pierce (Oxford: Dolphin), pp. 2–40. Google Scholar

Barceló, Sergi, 2013. ‘L’estil i la llengua de Miquel Ortigues al Cançoner sagrat de vides de sants’, Scripta: Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, 2: 61–83. Google Scholar

Barceló, Sergi, 2018. ‘Els manuscrits del Cançoner sagrat de vides de sants’, Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 7: 19–45. Google Scholar

Barceló, Sergi, en prensa. ‘“L’engan que huy cascú pren en son viure”: noves dades sobre la poesia de Miquel Ortigues’, Llengua i literatura. Google Scholar

Biblia, La, 1996. Bíblia Valenciana. Traducció interconfessional, Castelló, Saó A.B.C. Google Scholar

Bino, Carla, 2014. ‘Tu cum lacrymis scribe. Il pianto di Maria e la rivoluzione drammaturgica della scena passionista nel Medioevo’, en Scena madre. Donne personaggi e interpreti della realtà. Studi per Annamaria Cascetta, eds. Roberta Carpani, Laura Peja y Laura Aimo (Milán: Vita e Pensiero), pp. 21–30. Disponible en: >http://hdl.handle.net/10807/57047> [consultado el 28 de septiembre de 2019]. Google Scholar

Càmara, Hèctor, 2016. ‘La Legenda aurea com a font del teatre hagiogràfic català de tècnica medieval, un tast comparatiu’, Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], 38: 167–84. Google Scholar

CBCat, 2011. Corpus Biblicum Catalanicum, Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l’any 1900. Normes de transcripció i edició (Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya). Google Scholar

Cohen, Thomas B., y Lesley K. Twomey (eds), 2015. Spoken Word and Social Practice: Orality in Europe (1400–1700) (Leiden: Brill). Google Scholar

Garcia Sempere, Marinela, 2002, Lo passi en cobles (1493): estudi i edició. Biblioteca Sanchis Guarner, 60. (Alacant i Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat). Google Scholar

Garcia Sempere, Marinela, 2015. ‘Consideracions al voltant de la transmissió impresa de les obres dels escriptors del segle XV; sobre Miquel Ortigues’, en Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, ed. Lola Badia, Emili Casanova y Albert Hauf. Symposia Filologica, 25. (Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana), pp. 189–202. Google Scholar

Garcia Sempere, Marinela, 2016. ‘“Ordenat per lo discret en Miquel Ortigues, notari de València”. Sobre l’autoria i les edicions de Lo plant de la Verge Maria fins al segle XX’, en La literatura medieval hispánica en la imprenta (1475–1600), ed. María Jesús Lacarra (València: Universitat de València), pp. 95–113. Google Scholar

Garcia Sempere, Marinela, i Llúcia Martín Pascual, 2009. ‘El dolor de Maria. La passió de la Mare de Déu en la literatura catalana medieval’, en Medievalismo en Extremadura. Estudios sobre literatura y cultura hispánicas en la Edad Media, ed. Jesús Cañas Murillo, Francisco Javier Grande Quejigo i José Roso Díaz (Cáceres: Universidad de Extremadura), pp. 563–74. Google Scholar

Garcia Sempere, Marinela, y Antoni Mas Miralles, 2014. ‘Lo Plant de la Verge Maria de Miquel Ortigues (segle XVI). Consideracions sobre la difusió i la llengua de text’, en Els Països Catalans i la Bretanya a l’Edat Mitjana: entorn de la ‘matèria de Bretanya’ i sant Vicent Ferrer, ed. Immaculada Fàbregas, Araceli Alonso Campo y Christian Lagarde (Perpignan: Éditions Trabucaire), pp. 111–24. Google Scholar

Izquierdo, Josep, 1994. ‘Els Planctus Mariae a les literatures catalana i occitana: L’Augats, seyós qui credets Déu lo Payre’, en Estudis de Llengua i Literatura VIII. Miscel·lània Joan Fuster, eds. Antoni Ferrando i Albert G. Hauf (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), pp. 5–23. Google Scholar

Martí, Sadurní, 2013. ‘Models i criteris d’edició’, en L’edició de textos: història i mètode, coord. Víctor Martínez-Gil. Biblioteca Oberta Agora, 15. (Barcelona: Pòrtic), pp. 45–82. Google Scholar

Martos Sánchez, Josep Lluis, 2012. ‘El teatro catalán medieval de tema bíblico’, en La Biblia en el teatro español, ed. Francisco Domínguez Matito y Juan Antonio Martínez Berbel (Pontevedra: Academia del Hispanismo), pp. 113–32. Google Scholar

Miquel i Planas, Ramon, 1915–1920. ‘El Cançoner devot d’en Miquel Ortigues (segle XVI)’, Bibliofília. Recull d’Estudis, Observacions, Comentaris y Notícies sobre Llibres en General y sobre Qüestions de Llengua y Literatura Catalanes en Particular, 2: 1–55. Google Scholar

Ong, Walter J., 1982. Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra, trad. Angélica Scherp (México: Fondo de Cultura Económica). Google Scholar

Romeu i Figueras, Josep (ed.), 1986. ‘Llull, Ramon, Poesies’, en La Gran Enciclopèdia Catalana. Biblioteca Universitàri. Lleida: Fundació Enciclopèdia Catalana. Google Scholar

Santanach, Joan, 2006. Criteris per a la publicació de textos crítics a la col·lecció Els nostres clàssics. Disponible en: >www.editorialbarcino.cat/media/enc/criteris_edicio_ENC.pdf>, sotmesos al parer del Consell Assessor de l’editorial en les sessions dels dies 10 de febrer de 2005 i 9 de juny de 2006. Google Scholar

Tagliani, Roberto, y Carla Bino, 2011. ‘Testi confraternali e memoria della Passione a Brescia tra Tre e Quattrocento. Il Planctus Virginis Mariae e la Sententia finalis iudicii dei Disciplini di San Cristoforo’, Filologia e Crítica, 36.1: 74–123. Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

Sempere, Marinela Garcia