Bulletin of Hispanic Studies

Quotidianitat crítica versus poesia de l’experiència: una aproximació a l’obra poètica d’Antoni Nadal1

Bulletin of Hispanic Studies (2015), 92, (4), 429–452.

Abstract

Amb la voluntat de revisar les sistematitzacions historiogràfiques i estètiques que s’han aplicat a la poesia catalana de les darreres dècades, aquest article explora les possibilitats d’ús de l’etiqueta ‘quotidianitat crítica’ com a forma de categorit-zació d’algunes poètiques recents. Aquesta categorització es desmarca tant de la rúbrica ‘poesia de l’experiència’ –dominant en l’anàlisi de la producció lírica dels anys setanta i els vuitanta– com dels termes ‘realisme’ i ‘hiperrealisme’. La quotidia-nitat crítica es caracteritza per la constitució d’un subjecte polític i ètic que recicla irònicament els codis poètics simbolistes i realistes per instituir un discurs antielitista que es posa al servei d’un discurs de resistència social. El concepte s’aplica a la lectura de la poesia d’Antoni Nadal, un autor que, en defugir deliberadament la grandiloqüència, explota el valor subversiu de la quotidianitat.

With the ultimate aim of revising the historiographical and aesthetic systematizations that have been applied to the Catalan poetry of the last decades, this article explores the possible uses of the label ‘critical everydayness’ as a form of categorization of some recent Catalan poetics. This new categorization differs from both the label ‘poetry of experience’ –which has been dominant in the analysis of lyric production of the 1970s and 1980s– and the terms ‘realism’ and ‘hyperrealism’. The defining feature of ‘critical everydayness’ is the constitution of a political and ethical individual that ironically recycles the symbolist and realistic poetic codes in order to construct an anti-elitist discourse serving social resistance. This concept is applied to the reading of the poetry of Antoni Nadal, who, in deliberately dismissing grandiloquence, exploits the subversive value of everydayness.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Abellà, Maria, 2002. ‘Contra la poesia de l’experiència’, Avui, suplement Cultura, 28–29 de març: VII.Contra la poesia de l’experiència Avui VII 28 29 Google Scholar

Albertí, Josep, 1977a. Era plena de canoes (Campos: Impremta Adrover).Era plena de canoes Google Scholar

Albertí, Josep, 1977b. ‘Ulrike Meinhof’, en Antologia Price-Congrés. Els escriptors per l’ús oficial del català, ed. Tarotdequinze (Barcelona: Edicions 62), p. 17.Ulrike Meinhof Antologia Price-Congrés. Els escriptors per l’ 17 Google Scholar

Albertí, Josep, 1980. ‘A les Illes, una poesia de ruptura?’, Serra d’Or, 250–51: 83–85.A les Illes, una poesia de ruptura? Serra d’Or 250 51 83 85 Google Scholar

Albertí, Josep, 1982. Lesions (Palma: edició de l’autor [Hollywood / La Ciutat de Mallorca: Bo Derek Editora]).Lesions Google Scholar

Altaió, Vicenç, i Josep M. Sala-Valldaura, 1980. Les darreres tendències de la poesia catalana (1968– 1979): estudi i mostra (Barcelona: Laia).Les darreres tendències de la poesia catalana (1968– 1979): estudi i mostra Google Scholar

Ballart, Pere, 1991. ‘“By Natural Piety”, de Gabriel Ferrater, i els modes de la poesia de l’experiència’, Els Marges, 43: 94–100.“By Natural Piety”, de Gabriel Ferrater, i els modes de la poesia de l’experiència Els Marges 43 94 100 Google Scholar

Ballart, Pere, 1998. El contorn del poema (Barcelona: Quaderns Crema).El contorn del poema Google Scholar

Ballart, Pere, 2007. ‘El jo a l’inrevés: poesia i experiència’, en El riure de la màscara. Formes de l’objectivitat en la poesia contemporània (Barcelona: Quaderns Crema), pp. 67–91.El jo a l’inrevés: poesia i experiència El riure de la màscara. Formes de l’objectivitat en la poesia contemporània 67 91 Google Scholar

Bhabha, Homi, 1984. ‘Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse’, October, 28: 125–33.Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse October 28 125 33 Google Scholar

Bourdieu, Pierre, 1989–1990. ‘El campo literario. Prerrequisitos críticos y principios de método’, Criterios, 25–28. Disponible en: http://educacion.deacmusac.es/practicaslegitimadoras/files/2010/05/bourdieucampo.pdf [consultat: 20 juny 2013]. Google Scholar

Bourdieu, Pierre, 1998. Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire (París: Seuil).Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire Google Scholar

Broch, Àlex, 2007. Sobre poesia catalana (Barcelona: Proa).Sobre poesia catalana Google Scholar

Brossa, Joan, 1995. Poemes escollits (Barcelona: Edicions 62/ ‘La Caixa’).Poemes escollits Google Scholar

Bruner, Edward M., 1986. ‘Experience and Its Expressions’, en The Anthropology of Experience, ed. Victor W. Turner i Edward M. Bruner (Urbana: University of Illinois Press), pp. 3–30.Experience and Its Expressions The Anthropology of Experience 3 30 Google Scholar

Castillo, David, 1994. ‘Teoria dels anticossos. Anàlisi crítica de la literatura actual i resum poètic’, en El gos del poeta, ed. Albert Roig (Barcelona: Empúries), pp. 104–106.Teoria dels anticossos. Anàlisi crítica de la literatura actual i resum poètic El gos del poeta 104 106 Google Scholar

de Certeau, Michel, 1990. L’Invention du quotidian. 1. Arts de faire (París: Gallimard).L’Invention du quotidian. 1. Arts de faire Google Scholar

Cullell, Diana, 2010. La poesía de la experiencia española de finales del siglo XX al XXI(Madrid: Devenir).La poesía de la experiencia española de finales del siglo XX al XXI Google Scholar

Dewey, John, 2008 [1934]. El arte como experiencia (Barcelona: Paidós).El arte como experiencia Google Scholar

D. P. [Damià Pons], 1985. ‘La seguretat ciutadana i altres estats d’inquietud d’Antoni Nadal’, L’Aventura de Llegir, abril, s. p. La seguretat ciutadana i altres estats d’inquietud d’Antoni Nadal L’Aventura de Llegir Google Scholar

Ferraté, Juan, 2004 [1969]. ‘A favor de Jaime Gil de Biedma’, en Historia y crítica de la literatura española, vol. VIII, Época contemporánea: 1939–1980, ed. De Francisco Rico, Domingo Ynduráin i Fernando Valls (Barcelona: Crítica), pp. 294–300. A favor de Jaime Gil de Biedma Historia y crítica de la literatura española VIII 294 300 Google Scholar

Formosa, Feliu (ed.), 1990. Poesia alemanya contemporània. Antologia (Barcelona: Edicions 62/ ‘La Caixa’).Poesia alemanya contemporània. Antologia Google Scholar

Foucault, Michel, 1976. Vigilar y castigar (Buenos Aires: Siglo XXI Editores).Vigilar y castigar Google Scholar

García Montero, Luis, 1998. ‘La poesía de la experiencia’, Litoral, 217–218: 13–22. La poesía de la experiencia Litoral 217 218 13 22 Google Scholar

Gil de Biedma, Jaime, 1994. El pie de la letra (Barcelona: Crítica). El pie de la letra Google Scholar

Gräbner, Cornelia, i David Wood, 2010. ‘Poetics of Resistance. Introduction’, Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy, 6.2: 1–19.Poetics of Resistance. Introduction Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy 6.2 1 19 Google Scholar

Guerrero, Manuel, 2001. Sense contemplacions. Nou poetes per al nou segle (Barcelona: Empúries).Sense contemplacions. Nou poetes per al nou segle Google Scholar

Hac Mor, Carles, 1994. ‘Catalunya necessita poemes-gargalls’, en El gos del poeta, ed. Albert Roig (Barcelona: Empúries), pp. 100–101.Catalunya necessita poemes-gargalls El gos del poeta 100 101 Google Scholar

Iravedra, Araceli, 2006. ‘Radicales, marginales y heterodoxos en la última poesía española (contra la ‘poesía de la experiencia’)’, Anales de la Literatura Española Contemporánea / Annals of Contemporary Spanish Literature, 31.1: 119–38.Radicales, marginales y heterodoxos en la última poesía española (contra la ‘poesía de la experiencia’) Anales de la Literatura Española Contemporánea / Annals of Contemporary Spanish Literature 31.1 119 38 Google Scholar

Iravedra, Araceli, 2007a. Poesía de la experiencia (Madrid: Visor).Poesía de la experiencia Google Scholar

Iravedra, Araceli, 2007b. ‘De “The Poetry of Experience” a la “Poesía de la Experiencia”: algunas reflexiones para la revisión historiográfica de un concepto crítico’, Iberoromania, 64: 132–46.De “The Poetry of Experience” a la “Poesía de la Experiencia”: algunas reflexiones para la revisión historiográfica de un concepto crítico Iberoromania 64 132 46 Google Scholar

Jay, Martin, 2003. La crisis de la experiencia en la era postsubjetiva (Santiago [Xile]: Ediciones Universidad Diego Portales).La crisis de la experiencia en la era postsubjetiva Google Scholar

Jay, Martin, 2005. Songs of Experience. Modern American and European Variations on a Universal Theme (Berkeley: University of California Press).Songs of Experience. Modern American and European Variations on a Universal Theme Google Scholar

Jiménez Heffernan, Julián, 1996. ‘Introducción’, en La poesía de la experiencia. El monólogo dramá-tico en la tradición literaria moderna, de Robert Langbaum (Granada: Comares), pp. 17–45. Introducción La poesía de la experiencia. El monólogo dramá-tico en la tradición literaria moderna 17 45 Google Scholar

Langbaum, Robert (1996 [1957]). La poesía de la experiencia. El monólogo dramático en la tradición literaria moderna (Granada: Comares).La poesía de la experiencia. El monólogo dramático en la tradición literaria moderna Google Scholar

Le Bigot, Claude, 2012. ‘Realista y sentimental: la experiencia de la cotidianidad y su relación con la polis’, Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, 18: 57–73.Realista y sentimental: la experiencia de la cotidianidad y su relación con la polis Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 18 57 73 Google Scholar

Llavina, Jordi, 1992. Les veus de l’experiència (Barcelona: Columna). Les veus de l’experiència Google Scholar

Lloveras, Xavier, 1994. ‘Triomf del present’, en El gos del poeta, ed. Albert Roig (Barcelona: Empúries), pp. 104–106.Triomf del present El gos del poeta 104 106 Google Scholar

Llufriu, Miquel, 1982. Targeta groga (Palma de Mallorca: edició de l’autor). Targeta groga Google Scholar

Lluró, Josep Maria, 1994. ‘Apologia del cantonalisme’, en El gos del poeta, ed. Albert Roig (Barcelona: Empúries), p. 97.Apologia del cantonalisme El gos del poeta 97 Google Scholar

Mandoki, Katya, 2007. Everyday Aesthetics (Farnham, UK, i Burlington, VA: Ashgate).Everyday Aesthetics Google Scholar

Marcer, Elisenda, 2005. ‘Luis Cernuda como puente entre la poesía inglesa y la “Escuela de Barcelona”’, Journal of Iberian and Latin American Studies, 11.2–3: 189–96.Luis Cernuda como puente entre la poesía inglesa y la “Escuela de Barcelona” Journal of Iberian and Latin American Studies 11.2 3 189 96 Google Scholar

Marcer, Elisenda, 2013. Ressonàncies: veus i ecos en la poesia de Gabriel Ferrater (Tarragona: Arola Editors).Ressonàncies: veus i ecos en la poesia de Gabriel Ferrater Google Scholar

Marrugat, Jordi, 2009. La revolució com a origen de l’escriptura de Carles Hac Mor i l’escriptura de Carles Hac Mor com a origen de la revolució (Tarragona: Arola Editors).La revolució com a origen de l’escriptura de Carles Hac Mor i l’escriptura de Carles Hac Mor com a origen de la revolució Google Scholar

Marrugat, Jordi, 2013. Aspectes de la poesia catalana de la postmodernitat (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat).Aspectes de la poesia catalana de la postmodernitat Google Scholar

Mesquida, Biel, i Quim Monzó, 1977. Self-Service (Barcelona: Ucronia).Self-Service Google Scholar

Nadal, Antoni, 1981. Qüern de poemes (1979–1981) (Palma de Mallorca: edició de l’autor).Qüern de poemes (1979–1981) Google Scholar

Nadal, Antoni, 1984. La seguretat ciutadana i altres estats d’inquietud (Palma de Mallorca: edició de l’autor).La seguretat ciutadana i altres estats d’inquietud Google Scholar

Nadal, Antoni, 1986. Alerta a les espines! (Palma de Mallorca: edició de l’autor).Alerta a les espines! Google Scholar

Nadal, Antoni, 1992. Poemes (Eivissa: Caixa de Balears ‘Sa Nostra’).Poemes Google Scholar

Nadal, Antoni, 1993. Dies d’estiu (Palma de Mallorca: Moll).Dies d’estiu Google Scholar

Nadal, Antoni, 1999. Deute de natura (Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, Editor).Deute de natura Google Scholar

Nadal, Antoni, i Carles L. Clapés, 1979. En blanc (Palma: edició de l’autor).En blanc Google Scholar

Ollé, Manel, 1994. ‘De Riba a l’estat actual de la poesia’, en El gos del poeta, ed. Albert Roig (Barcelona: Empúries), pp. 111–14.De Riba a l’estat actual de la poesia El gos del poeta 111 14 Google Scholar

Oller, Dolors, 1986. Deu poetes d’ara. Antologia (Barcelona: Edicions 62 i ‘La Caixa’).Deu poetes d’ara. Antologia Google Scholar

Oller, Dolors, 2001. ‘La poètica de Gabriel Ferrater: accions i intencions’, en Gabriel Ferrater ‘in memoriam’, ed. Dolors Oller i Jaume Subirana (Barcelona: Proa), pp. 73–99.La poètica de Gabriel Ferrater: accions i intencions Gabriel Ferrater ‘in memoriam’ 73 99 Google Scholar

Picornell, Climent, 1986. ‘Alguns poemes (2)’, Los Cuadernos de Baleares, 22 de novembre: III.Alguns poemes (2) Los Cuadernos de Baleares III Google Scholar

Pomar, Jaume, 1985. ‘Dos llibres de poemes’, Los Cuadernos de Baleares, 24 de febrer: II.Dos llibres de poemes Los Cuadernos de Baleares II Google Scholar

Pons, Margalida, 2007. ‘La subversió lingüística com a alternativa identitària en la narrativa postfranquista’, Jocs (Journal of Catalan Studies), 10: 104–25. Disponible en: http://www.anglocatalan.org/jocs/10/articles.html [consultat 4 octubre 2013]. Google Scholar

Pons, Margalida, 2010. Corrents de la poesia insular del segle XX (Palma de Mallorca: Documenta).Corrents de la poesia insular del segle XX Google Scholar

Pons, Margalida, 2013. ‘Un món que no s’habita ni s’evita’, Caràcters, 62 (hivern): 28.Un món que no s’habita ni s’evita Caràcters 28 Google Scholar

Roig, Albert (ed.), 1994. El gos del poeta (Barcelona: Empúries).El gos del poeta Google Scholar

Rosselló, Antoni, 1982. ‘Antoni Nadal, rebel amb causa’ [entrevista], Diario de Mallorca, 15 d’abril: 25.Antoni Nadal, rebel amb causa Diario de Mallorca 25 Google Scholar

Rosselló, Antoni, 1985a. ‘“La seguretat ciutadana i altres estats d’inquietud”, d’Antoni Nadal’, Diario de Mallorca, suplement Cultura, 30 de gener: II.“La seguretat ciutadana i altres estats d’inquietud”, d’Antoni Nadal Diario de Mallorca II Google Scholar

Rosselló, Antoni, 1985b. ‘Les tendències dins la poesia jove mallorquina’, Diario de Mallorca, suplement Cultura, 6 de febrer: II. Les tendències dins la poesia jove mallorquina Diario de Mallorca II Google Scholar

Rosselló Bover, Pere, 1982. ‘Qüern de poemes’, Latitud 39 (gener–febrer): 9.Qüern de poemes Latitud 39 9 Google Scholar

Saito, Yuriko, 2001. ‘Everyday Aesthetics’, Philosophy and Literature, 25.1: 87–95.Everyday Aesthetics Philosophy and Literature 25.1 87 95 Google Scholar

Salvador, Álvaro, 1996. ‘The Poetry of Experience y la poesía española de los últimos quince años’, en La poesía de la experiencia. El monólogo dramático en la tradición literaria moderna, de Robert Langbaum (Granada: Comares), pp. 11–16.The Poetry of Experience y la poesía española de los últimos quince años La poesía de la experiencia. El monólogo dramático en la tradición literaria moderna 11 16 Google Scholar

Scarano, Laura, 2007. Palabras en el cuerpo. Literatura y experiencia (Buenos Aires: Biblos).Palabras en el cuerpo. Literatura y experiencia Google Scholar

Serra, Antoni, 1986. ‘Les espines de l’avorriment i un llibre de poemes’, Última Hora, 5 d’octubre: 10.Les espines de l’avorriment i un llibre de poemes 10 Google Scholar

Sharpe, Jim, 1993. ‘Historia desde abajo’, en Formas de hacer historia, ed. Peter Burke (Madrid: Alianza), pp. 38–58.Historia desde abajo Formas de hacer historia 38 58 Google Scholar

Sherri, Irvin, 2008. ‘The Pervasiveness of the Aesthetic in Ordinary Experience’, British Journal of Aesthetics, 48: 29–44.The Pervasiveness of the Aesthetic in Ordinary Experience British Journal of Aesthetics 48 29 44 Google Scholar

Soler, Guillem, 1987. Antologia de poetes balears (De la postguerra als nostres dies) (Palma: Ajuntament).Antologia de poetes balears (De la postguerra als nostres dies) Google Scholar

Stockwell, Peter, 2002. Cognitive Poetics. An Introduction (Londres i Nova York: Routledge).Cognitive Poetics. An Introduction Google Scholar

Abellà, Maria, 2002. ‘Contra la poesia de l’experiència’, Avui, suplement Cultura, 28–29 de març: VII.Contra la poesia de l’experiència Avui VII 28 29 Google Scholar

Albertí, Josep, 1977a. Era plena de canoes (Campos: Impremta Adrover).Era plena de canoes Google Scholar

Albertí, Josep, 1977b. ‘Ulrike Meinhof’, en Antologia Price-Congrés. Els escriptors per l’ús oficial del català, ed. Tarotdequinze (Barcelona: Edicions 62), p. 17.Ulrike Meinhof Antologia Price-Congrés. Els escriptors per l’ 17 Google Scholar

Albertí, Josep, 1980. ‘A les Illes, una poesia de ruptura?’, Serra d’Or, 250–51: 83–85.A les Illes, una poesia de ruptura? Serra d’Or 250 51 83 85 Google Scholar

Albertí, Josep, 1982. Lesions (Palma: edició de l’autor [Hollywood / La Ciutat de Mallorca: Bo Derek Editora]).Lesions Google Scholar

Altaió, Vicenç, i Josep M. Sala-Valldaura, 1980. Les darreres tendències de la poesia catalana (1968– 1979): estudi i mostra (Barcelona: Laia).Les darreres tendències de la poesia catalana (1968– 1979): estudi i mostra Google Scholar

Ballart, Pere, 1991. ‘“By Natural Piety”, de Gabriel Ferrater, i els modes de la poesia de l’experiència’, Els Marges, 43: 94–100.“By Natural Piety”, de Gabriel Ferrater, i els modes de la poesia de l’experiència Els Marges 43 94 100 Google Scholar

Ballart, Pere, 1998. El contorn del poema (Barcelona: Quaderns Crema).El contorn del poema Google Scholar

Ballart, Pere, 2007. ‘El jo a l’inrevés: poesia i experiència’, en El riure de la màscara. Formes de l’objectivitat en la poesia contemporània (Barcelona: Quaderns Crema), pp. 67–91.El jo a l’inrevés: poesia i experiència El riure de la màscara. Formes de l’objectivitat en la poesia contemporània 67 91 Google Scholar

Bhabha, Homi, 1984. ‘Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse’, October, 28: 125–33.Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse October 28 125 33 Google Scholar

Bourdieu, Pierre, 1989–1990. ‘El campo literario. Prerrequisitos críticos y principios de método’, Criterios, 25–28. Disponible en: http://educacion.deacmusac.es/practicaslegitimadoras/files/2010/05/bourdieucampo.pdf [consultat: 20 juny 2013]. Google Scholar

Bourdieu, Pierre, 1998. Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire (París: Seuil).Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire Google Scholar

Broch, Àlex, 2007. Sobre poesia catalana (Barcelona: Proa).Sobre poesia catalana Google Scholar

Brossa, Joan, 1995. Poemes escollits (Barcelona: Edicions 62/ ‘La Caixa’).Poemes escollits Google Scholar

Bruner, Edward M., 1986. ‘Experience and Its Expressions’, en The Anthropology of Experience, ed. Victor W. Turner i Edward M. Bruner (Urbana: University of Illinois Press), pp. 3–30.Experience and Its Expressions The Anthropology of Experience 3 30 Google Scholar

Castillo, David, 1994. ‘Teoria dels anticossos. Anàlisi crítica de la literatura actual i resum poètic’, en El gos del poeta, ed. Albert Roig (Barcelona: Empúries), pp. 104–106.Teoria dels anticossos. Anàlisi crítica de la literatura actual i resum poètic El gos del poeta 104 106 Google Scholar

de Certeau, Michel, 1990. L’Invention du quotidian. 1. Arts de faire (París: Gallimard).L’Invention du quotidian. 1. Arts de faire Google Scholar

Cullell, Diana, 2010. La poesía de la experiencia española de finales del siglo XX al XXI(Madrid: Devenir).La poesía de la experiencia española de finales del siglo XX al XXI Google Scholar

Dewey, John, 2008 [1934]. El arte como experiencia (Barcelona: Paidós).El arte como experiencia Google Scholar

D. P. [Damià Pons], 1985. ‘La seguretat ciutadana i altres estats d’inquietud d’Antoni Nadal’, L’Aventura de Llegir, abril, s. p. La seguretat ciutadana i altres estats d’inquietud d’Antoni Nadal L’Aventura de Llegir Google Scholar

Ferraté, Juan, 2004 [1969]. ‘A favor de Jaime Gil de Biedma’, en Historia y crítica de la literatura española, vol. VIII, Época contemporánea: 1939–1980, ed. De Francisco Rico, Domingo Ynduráin i Fernando Valls (Barcelona: Crítica), pp. 294–300. A favor de Jaime Gil de Biedma Historia y crítica de la literatura española VIII 294 300 Google Scholar

Formosa, Feliu (ed.), 1990. Poesia alemanya contemporània. Antologia (Barcelona: Edicions 62/ ‘La Caixa’).Poesia alemanya contemporània. Antologia Google Scholar

Foucault, Michel, 1976. Vigilar y castigar (Buenos Aires: Siglo XXI Editores).Vigilar y castigar Google Scholar

García Montero, Luis, 1998. ‘La poesía de la experiencia’, Litoral, 217–218: 13–22. La poesía de la experiencia Litoral 217 218 13 22 Google Scholar

Gil de Biedma, Jaime, 1994. El pie de la letra (Barcelona: Crítica). El pie de la letra Google Scholar

Gräbner, Cornelia, i David Wood, 2010. ‘Poetics of Resistance. Introduction’, Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy, 6.2: 1–19.Poetics of Resistance. Introduction Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy 6.2 1 19 Google Scholar

Guerrero, Manuel, 2001. Sense contemplacions. Nou poetes per al nou segle (Barcelona: Empúries).Sense contemplacions. Nou poetes per al nou segle Google Scholar

Hac Mor, Carles, 1994. ‘Catalunya necessita poemes-gargalls’, en El gos del poeta, ed. Albert Roig (Barcelona: Empúries), pp. 100–101.Catalunya necessita poemes-gargalls El gos del poeta 100 101 Google Scholar

Iravedra, Araceli, 2006. ‘Radicales, marginales y heterodoxos en la última poesía española (contra la ‘poesía de la experiencia’)’, Anales de la Literatura Española Contemporánea / Annals of Contemporary Spanish Literature, 31.1: 119–38.Radicales, marginales y heterodoxos en la última poesía española (contra la ‘poesía de la experiencia’) Anales de la Literatura Española Contemporánea / Annals of Contemporary Spanish Literature 31.1 119 38 Google Scholar

Iravedra, Araceli, 2007a. Poesía de la experiencia (Madrid: Visor).Poesía de la experiencia Google Scholar

Iravedra, Araceli, 2007b. ‘De “The Poetry of Experience” a la “Poesía de la Experiencia”: algunas reflexiones para la revisión historiográfica de un concepto crítico’, Iberoromania, 64: 132–46.De “The Poetry of Experience” a la “Poesía de la Experiencia”: algunas reflexiones para la revisión historiográfica de un concepto crítico Iberoromania 64 132 46 Google Scholar

Jay, Martin, 2003. La crisis de la experiencia en la era postsubjetiva (Santiago [Xile]: Ediciones Universidad Diego Portales).La crisis de la experiencia en la era postsubjetiva Google Scholar

Jay, Martin, 2005. Songs of Experience. Modern American and European Variations on a Universal Theme (Berkeley: University of California Press).Songs of Experience. Modern American and European Variations on a Universal Theme Google Scholar

Jiménez Heffernan, Julián, 1996. ‘Introducción’, en La poesía de la experiencia. El monólogo dramá-tico en la tradición literaria moderna, de Robert Langbaum (Granada: Comares), pp. 17–45. Introducción La poesía de la experiencia. El monólogo dramá-tico en la tradición literaria moderna 17 45 Google Scholar

Langbaum, Robert (1996 [1957]). La poesía de la experiencia. El monólogo dramático en la tradición literaria moderna (Granada: Comares).La poesía de la experiencia. El monólogo dramático en la tradición literaria moderna Google Scholar

Le Bigot, Claude, 2012. ‘Realista y sentimental: la experiencia de la cotidianidad y su relación con la polis’, Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, 18: 57–73.Realista y sentimental: la experiencia de la cotidianidad y su relación con la polis Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 18 57 73 Google Scholar

Llavina, Jordi, 1992. Les veus de l’experiència (Barcelona: Columna). Les veus de l’experiència Google Scholar

Lloveras, Xavier, 1994. ‘Triomf del present’, en El gos del poeta, ed. Albert Roig (Barcelona: Empúries), pp. 104–106.Triomf del present El gos del poeta 104 106 Google Scholar

Llufriu, Miquel, 1982. Targeta groga (Palma de Mallorca: edició de l’autor). Targeta groga Google Scholar

Lluró, Josep Maria, 1994. ‘Apologia del cantonalisme’, en El gos del poeta, ed. Albert Roig (Barcelona: Empúries), p. 97.Apologia del cantonalisme El gos del poeta 97 Google Scholar

Mandoki, Katya, 2007. Everyday Aesthetics (Farnham, UK, i Burlington, VA: Ashgate).Everyday Aesthetics Google Scholar

Marcer, Elisenda, 2005. ‘Luis Cernuda como puente entre la poesía inglesa y la “Escuela de Barcelona”’, Journal of Iberian and Latin American Studies, 11.2–3: 189–96.Luis Cernuda como puente entre la poesía inglesa y la “Escuela de Barcelona” Journal of Iberian and Latin American Studies 11.2 3 189 96 Google Scholar

Marcer, Elisenda, 2013. Ressonàncies: veus i ecos en la poesia de Gabriel Ferrater (Tarragona: Arola Editors).Ressonàncies: veus i ecos en la poesia de Gabriel Ferrater Google Scholar

Marrugat, Jordi, 2009. La revolució com a origen de l’escriptura de Carles Hac Mor i l’escriptura de Carles Hac Mor com a origen de la revolució (Tarragona: Arola Editors).La revolució com a origen de l’escriptura de Carles Hac Mor i l’escriptura de Carles Hac Mor com a origen de la revolució Google Scholar

Marrugat, Jordi, 2013. Aspectes de la poesia catalana de la postmodernitat (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat).Aspectes de la poesia catalana de la postmodernitat Google Scholar

Mesquida, Biel, i Quim Monzó, 1977. Self-Service (Barcelona: Ucronia).Self-Service Google Scholar

Nadal, Antoni, 1981. Qüern de poemes (1979–1981) (Palma de Mallorca: edició de l’autor).Qüern de poemes (1979–1981) Google Scholar

Nadal, Antoni, 1984. La seguretat ciutadana i altres estats d’inquietud (Palma de Mallorca: edició de l’autor).La seguretat ciutadana i altres estats d’inquietud Google Scholar

Nadal, Antoni, 1986. Alerta a les espines! (Palma de Mallorca: edició de l’autor).Alerta a les espines! Google Scholar

Nadal, Antoni, 1992. Poemes (Eivissa: Caixa de Balears ‘Sa Nostra’).Poemes Google Scholar

Nadal, Antoni, 1993. Dies d’estiu (Palma de Mallorca: Moll).Dies d’estiu Google Scholar

Nadal, Antoni, 1999. Deute de natura (Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, Editor).Deute de natura Google Scholar

Nadal, Antoni, i Carles L. Clapés, 1979. En blanc (Palma: edició de l’autor).En blanc Google Scholar

Ollé, Manel, 1994. ‘De Riba a l’estat actual de la poesia’, en El gos del poeta, ed. Albert Roig (Barcelona: Empúries), pp. 111–14.De Riba a l’estat actual de la poesia El gos del poeta 111 14 Google Scholar

Oller, Dolors, 1986. Deu poetes d’ara. Antologia (Barcelona: Edicions 62 i ‘La Caixa’).Deu poetes d’ara. Antologia Google Scholar

Oller, Dolors, 2001. ‘La poètica de Gabriel Ferrater: accions i intencions’, en Gabriel Ferrater ‘in memoriam’, ed. Dolors Oller i Jaume Subirana (Barcelona: Proa), pp. 73–99.La poètica de Gabriel Ferrater: accions i intencions Gabriel Ferrater ‘in memoriam’ 73 99 Google Scholar

Picornell, Climent, 1986. ‘Alguns poemes (2)’, Los Cuadernos de Baleares, 22 de novembre: III.Alguns poemes (2) Los Cuadernos de Baleares III Google Scholar

Pomar, Jaume, 1985. ‘Dos llibres de poemes’, Los Cuadernos de Baleares, 24 de febrer: II.Dos llibres de poemes Los Cuadernos de Baleares II Google Scholar

Pons, Margalida, 2007. ‘La subversió lingüística com a alternativa identitària en la narrativa postfranquista’, Jocs (Journal of Catalan Studies), 10: 104–25. Disponible en: http://www.anglocatalan.org/jocs/10/articles.html [consultat 4 octubre 2013]. Google Scholar

Pons, Margalida, 2010. Corrents de la poesia insular del segle XX (Palma de Mallorca: Documenta).Corrents de la poesia insular del segle XX Google Scholar

Pons, Margalida, 2013. ‘Un món que no s’habita ni s’evita’, Caràcters, 62 (hivern): 28.Un món que no s’habita ni s’evita Caràcters 28 Google Scholar

Roig, Albert (ed.), 1994. El gos del poeta (Barcelona: Empúries).El gos del poeta Google Scholar

Rosselló, Antoni, 1982. ‘Antoni Nadal, rebel amb causa’ [entrevista], Diario de Mallorca, 15 d’abril: 25.Antoni Nadal, rebel amb causa Diario de Mallorca 25 Google Scholar

Rosselló, Antoni, 1985a. ‘“La seguretat ciutadana i altres estats d’inquietud”, d’Antoni Nadal’, Diario de Mallorca, suplement Cultura, 30 de gener: II.“La seguretat ciutadana i altres estats d’inquietud”, d’Antoni Nadal Diario de Mallorca II Google Scholar

Rosselló, Antoni, 1985b. ‘Les tendències dins la poesia jove mallorquina’, Diario de Mallorca, suplement Cultura, 6 de febrer: II. Les tendències dins la poesia jove mallorquina Diario de Mallorca II Google Scholar

Rosselló Bover, Pere, 1982. ‘Qüern de poemes’, Latitud 39 (gener–febrer): 9.Qüern de poemes Latitud 39 9 Google Scholar

Saito, Yuriko, 2001. ‘Everyday Aesthetics’, Philosophy and Literature, 25.1: 87–95.Everyday Aesthetics Philosophy and Literature 25.1 87 95 Google Scholar

Salvador, Álvaro, 1996. ‘The Poetry of Experience y la poesía española de los últimos quince años’, en La poesía de la experiencia. El monólogo dramático en la tradición literaria moderna, de Robert Langbaum (Granada: Comares), pp. 11–16.The Poetry of Experience y la poesía española de los últimos quince años La poesía de la experiencia. El monólogo dramático en la tradición literaria moderna 11 16 Google Scholar

Scarano, Laura, 2007. Palabras en el cuerpo. Literatura y experiencia (Buenos Aires: Biblos).Palabras en el cuerpo. Literatura y experiencia Google Scholar

Serra, Antoni, 1986. ‘Les espines de l’avorriment i un llibre de poemes’, Última Hora, 5 d’octubre: 10.Les espines de l’avorriment i un llibre de poemes 10 Google Scholar

Sharpe, Jim, 1993. ‘Historia desde abajo’, en Formas de hacer historia, ed. Peter Burke (Madrid: Alianza), pp. 38–58.Historia desde abajo Formas de hacer historia 38 58 Google Scholar

Sherri, Irvin, 2008. ‘The Pervasiveness of the Aesthetic in Ordinary Experience’, British Journal of Aesthetics, 48: 29–44.The Pervasiveness of the Aesthetic in Ordinary Experience British Journal of Aesthetics 48 29 44 Google Scholar

Soler, Guillem, 1987. Antologia de poetes balears (De la postguerra als nostres dies) (Palma: Ajuntament).Antologia de poetes balears (De la postguerra als nostres dies) Google Scholar

Stockwell, Peter, 2002. Cognitive Poetics. An Introduction (Londres i Nova York: Routledge).Cognitive Poetics. An Introduction Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

PONS, MARGALIDA