Bulletin of Hispanic Studies

La feminització d’una miscel·lània espiritual medieval

Bulletin of Hispanic Studies (2019), 96, (1), 1–15.

Abstract

Si ens servim d’una definició laxa de l’adjectiu ‘espiritual’, integrat dins el concepte més permeable i genèric de cultura mística, podem trobar algunes miscel·lànies catalanes dels segles XIV–XV que mereixen aquest qualificatiu. L’anàlisi detinguda del contingut d’una d’elles, la del manuscrit d.IV.19 de la Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, ens permet apreciar que està composta per una sèrie d’obres destinades des del seu origen a la lectura fonamentalment femenina o que han patit un procés de feminització gramatical en aquesta còpia, és a dir, un canvi dels morfemes masculins al gènere femení.

If we take a broad definition of the adjective ‘spiritual’, integrated within the most permeable and generic concept of mystical culture, we can find several Catalan miscellanies from the fourteenth to the fifteenth centuries that are worthy of this term. A careful analysis of the contents of one of them, manuscript d.IV.19 in the Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, allows us to observe that it is composed of a series of works that, from the outset, were aimed at a female readership or that have undergone a process of grammatical feminization in this copy. In other words, the masculine morphemes have been changed to others of the feminine gender.

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Andersen, Elisabeth, Henrike Lähnemann i Anne Simon (eds), 2014. A Companion to Mysticism and Devotion in Northern Germany in the Late Middle Ages (Leiden i Boston: Brill). A Companion to Mysticism and Devotion in Northern Germany in the Late Middle Ages Google Scholar

BITECA, Biblioteca de textos antics catalans, valencians i balears “bancroft.berkeley.edu/philobiblon/biteca_ca.html” [darrera consulta 22 febrer 2018]. Google Scholar

Boesch Gajano, Sofia, 2007. ‘Saperi e poteri religiosi. Complementarità e conflitti fra uomini e donne’, a Donne tra saperi e poteri nella storia delle religioni, ed. S. Boesch Gajano i E. Pace (Brescia, Itàlia: Morcelliana), pp. 7–21. Saperi e poteri religiosi. Complementarità e conflitti fra uomini e donne Donne tra saperi e poteri nella storia delle religioni 7 21 Google Scholar

Bohigas, Pere, 1985. Sobre manuscrits i biblioteques (Barcelona: Curial i Publicacions de l’Abadia de Montserrat). Sobre manuscrits i biblioteques Google Scholar

Bynum, Caroline Walker, 1982. Jesus as Mother: Studies in the Spirituality of the High Middle Ages (Berkeley, CA: UC Press). Jesus as Mother: Studies in the Spirituality of the High Middle Ages Google Scholar

Casanova, Emili, 2010. ‘La traducció d’Antoni Canals del Pater Noster, Ave Maria i Salve Regina: edició crítica a partir d’un nou manuscrit’, Revista de Filología Románica, 27: 377–412. La traducció d’Antoni Canals del Pater Noster, Ave Maria i Salve Regina: edició crítica a partir d’un nou manuscrit Revista de Filología Románica 27 377 412 Google Scholar

Dalarun, Jacques, 2008. ‘Dieu changea de sexe, pour ainsi dire’. La religion faite femme (XIe–XVe siècle) (Paris: Fayard). Dieu changea de sexe, pour ainsi dire La religion faite femme (XIe–XVe siècle) Google Scholar

Fàbrega i Grau, Àngel, 1955. ‘Els primitius textos catalans de l’Art de ben morir’, Analecta Sacra Tarraconensia, 28: 79–104. Els primitius textos catalans de l’Art de ben morir Analecta Sacra Tarraconensia 28 79 104 Google Scholar

García Aracil, Santiago, 1976. ‘Un manuscrito inédito valenciano del siglo XV, titulado >Art de ben morir>’, Anales Valentinos, 2.4: 371–414. Un manuscrito inédito valenciano del siglo XV, titulado >Art de ben morir> Anales Valentinos 2.4 371 414 Google Scholar

Halligan, Theresa A. (ed.), 1979. The Booke of Gostlye Grace of Mechtild of Hackeborn (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies). The Booke of Gostlye Grace Google Scholar

Hauf, Albert G., 1990. D’Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportació a l’estudi de la nostra cultura medieval (Barcelona i València: Institut de Filologia Valenciana i Publicacions de l’Abadia de Montserrat). D’Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportació a l’estudi de la nostra cultura medieval Google Scholar

Hubrath, M., 1999. ‘The Liber specialis gratiae as a Collective work of Several Nuns’, Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft, 11: 233–44. The Liber specialis gratiae as a Collective work of Several Nuns Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft 11 233 44 Google Scholar

Martínez Romero, Tomàs, 2012. ‘El Cançoner espiritual de Moliné i Brasés: una proposta de reconstrucció’, Estudis Romànics, 34: 419–29. El Cançoner espiritual de Moliné i Brasés: una proposta de reconstrucció Estudis Romànics 34 419 29 Google Scholar

Martínez Romero, Tomàs, 2017. ‘De les revelacions de santa Melchides, a Partial Translation of Mechtild of Hackeborn’s Liber specialis gratiae’, Aevum, 91.2: 585–610. De les revelacions de santa Melchides, a Partial Translation of Mechtild of Hackeborn’s Liber specialis gratiae Aevum 91.2 585 610 Google Scholar

Moliné Brasés, Ernest, 1913. ‘Textes vulgars catalans del segle XV’, Revue Hispanique, 28: 396–441. Textes vulgars catalans del segle XV Revue Hispanique 28 396 441 Google Scholar

Paquelin, L. (ed.), 1877. Sanctae Mechtildis virginis ordinis Sancti Benedicti Liber specialis gratiae, in Revelationes Gertrudianae ac Mechtildiane … Opus ad codicum fidem nunc primum integre editum Solesmensium O.S.B. monachorum cura et opera. Vol. 2. (Paris: Pictavi). Sanctae Mechtildis virginis ordinis Sancti Benedicti Liber specialis gratiae 2 Google Scholar

Perarnau, Josep, 1978. ‘Aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes medievals’, Revista Catalana de Teologia, 3: 17–98. Aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes medievals Revista Catalana de Teologia 3 17 98 Google Scholar

Plebani, Tiziana, 2001. Il genere dei libri: storie e rappresentazioni della lettura al femminile e al maschile tra Medioevo ed età moderna (Milano: F. Angeli). Il genere dei libri: storie e rappresentazioni della lettura al femminile e al maschile tra Medioevo ed età moderna Google Scholar

Prince, Dawn E., 1997. ‘El mecenazgo femenil y creación de >lo femenino> en el Tractat de confessió de Antoni Canals’, en Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Vol. II (Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones), pp. 1217–1225. El mecenazgo femenil y creación de >lo femenino> en el Tractat de confessió de Antoni Canals Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval II 1217 1225 Google Scholar

Puig i Oliver, Jaume de, et al. (eds), 2012. Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. 6 volums. Volum I: Descripció dels manuscrits (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans-Facultat de Teologia de Catalunya). Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques Descripció dels manuscrits Google Scholar

Puig i Tàrrech, Armand, 2001. ‘Les traduccions catalanes medievals de la Bíblia’, en AADD, El text: lectures i història (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Associació Bíblica Catalana), pp. 107–231. Les traduccions catalanes medievals de la Bíblia El text: lectures i història 107 231 Google Scholar

Romeu, Josep, 2000. Corpus d’antiga poesia popular (Barcelona: Barcino). Corpus d’antiga poesia popular Google Scholar

Ruiz García, Elisa, i Helena Carvajal González, 2011. La casa de Protesilao. Reconstrucción arqueológica del fondo cisneriano de la Biblioteca Histórica ‘Marqués de Valdecilla’ (1496–1509), manuscrito 20056/47 de la Biblioteca Nacional de España (Madrid: Universidad Complutense). La casa de Protesilao. Reconstrucción arqueológica del fondo cisneriano de la Biblioteca Histórica ‘Marqués de Valdecilla’ (1496–1509), manuscrito 20056/47 de la Biblioteca Nacional de España Google Scholar

Seguí i Trobat, Gabriel, 2008. El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés: Ms. Ll. 27 de l’Arxiu Municipal de Palma (Palma de Mallorca: Ajuntament). El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés: Ms. Ll. 27 de l’Arxiu Municipal de Palma Google Scholar

Voaden, Rosalynn, 1996. ‘>The Company She Keeps>: Mechtild of Hackeborn in Late-Medieval Devotional Compilations’, en Prophets Abroad: The Reception of Continental Holy Women in Late-Medieval England, ed. R. Voaden (Cambridge: D. S. Brewer), pp. 51–70. >The Company She Keeps>: Mechtild of Hackeborn in Late-Medieval Devotional Compilations Prophets Abroad: The Reception of Continental Holy Women in Late-Medieval England 51 70 Google Scholar

Voaden, Rosalynn, 2010. ‘Mechtild of Hackeborn’, en Medieval Holy Women in the Christian Tradition (c.1100–c.1500), ed. A. Minnis i R.Voaden (Turnhout, Bèlgica: Brepols), pp. 431–51. Mechtild of Hackeborn Medieval Holy Women in the Christian Tradition (c.1100–c.1500) 431 51 Google Scholar

Wilkins, Constance L. (ed.), 1998. Constanza de Castilla, Book of Devotions – Libro de devociones y oficios (Exeter: University of Exeter Press). Constanza de Castilla, Book of Devotions – Libro de devociones y oficios Google Scholar

Zarco Cuevas, Julián, 1932. Catálogo de los manuscritos catalanes, valencianos, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial (Madrid: Tip. de Archivos). Catálogo de los manuscritos catalanes, valencianos, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

Romero, Tomàs Martínez