Bulletin of Hispanic Studies

Popular Literary lieux de mémoire and Galician Identity in Manuel Rivas's En salvaxe compaña

Bulletin of Hispanic Studies (2009), 86, (2), 293–308.

Abstract

This essay provides a novel reading of a relatively recent work by Rivas, probably Galicia's best-known contemporary novelist and short-story writer. Reading this unusual text from the perspective of memory studies, and specifically through the prism of Pierre Nora's concept of the lieu de mémoire, or site of memory, the essay outlines a reading of Rivas's concept of contemporary Galician identity as a product of the past, yet nevertheless inextricably bound up with a constant reinterpretation and re-evaluation of that past for the present and future. More specifically, it explores Rivas's vindication of the popular, traditional, folkloric aspects of Galician identity – the village, the parish, the Santa Compaña, the pazo and the cemetery – that have so often seemed at odds with Galicia's march towards modernity. Its principal argument is that it is on the borders between past and present where we must seek national meaning.

Este artigo ofrécenos unha lectura orixinal dunha obra relativamente recente de Manolo Rivas, probablemente o novelista contemporáneo e escritor de relatos curtos máis coñecido de Galicia. Relendo este traballo (un dos máis extraordinarios dentro da traxectoria rivasiana) dende a perspectiva dos estudos da memoria, e especificamente ao abeiro do concepto de 'lieu de mémoire' de Pierre Nora, o artigo define o concepto de identidade galega en Rivas coma un producto do pasado, aínda que inseparablemente ligado á unha constante reinterpretación e reavaliación do pasado, para o presente e para o futuro. Máis concretamente, explora a reivindicación que Rivas fai dos aspectos populares, tradicionais e folclóricos da identidade galega – a vila, a parroquia, a Santa Compaña, o pazo e o cemiterio – conceptos que a miúdo parecen non casar ben co chamado proceso cara a modernidade galega. O artigo argumenta, en última instancia, que é precisamente na fronteira entre o pasado e o presente onde debemos buscar o significado nacional.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Aparicio Casado, Buenaventura, 2002. A Sociedade campesiña na mitoloxía popular galega (Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico). A Sociedade campesiña na mitoloxía popular galega Google Scholar

Bernárdez, Carlos L., Emilio X. Insua, Xosé M. Millán Otero, Manuel Rei Romeu, and Laura Tato Fontaíña, 2001. Literatura galega do século XX (Vigo: Edicións A Nosa Terra). Literatura galega do século XX Google Scholar

Bixler, Jacqueline E., 2002. 'Re-Membering the Past: Memory-Theatre and Tlatelolco', Latin American Research Review, 37.2: 119–35. Google Scholar

Bollo-Panadero, Lola, and Luciano Picanço, 2002. 'Visiones sobre fronteras: Entrevista con el escritor gallego Manuel Rivas', Letras Peninsulares, 15.2: 391–405. Visiones sobre fronteras: Entrevista con el escritor gallego Manuel Rivas Letras Peninsulares 15 391 405 Google Scholar

Carrión, Jorge, 2003. 'Radiografía de la emigración', Lateral: Revista de Cultura, 10.101: 15. Radiografía de la emigración Lateral: Revista de Cultura 10 15 Google Scholar

Cruz, Juan, 2008. 'Manuel Rivas al principio de las mareas', Cuadernos Hispanoamericanos, 695: 61–63. Manuel Rivas al principio de las mareas Cuadernos Hispanoamericanos 695 61 63 Google Scholar

Deveny, Thomas, 2001. 'Coming of Age in the Spanish Civil War', Chronicle of Higher Education 47.27: B15. Coming of Age in the Spanish Civil War Chronicle of Higher Education 47.27 B15 Google Scholar

Dobby, E. H. G., 1936. 'Galicia: A Little-Known Corner of Spain', Geographical Review, 26.4: 555–80. Galicia: A Little-Known Corner of Spain Geographical Review 26 555 80 Google Scholar

Fariña Jamardo, Xosé, 1976. A personalidade da parroquia galega (Galicia: Artes Gráficas Galicia). A personalidade da parroquia galega Google Scholar

Felipe, León, 1985. 'El viento y yo', in León Felipe: Antología de poesía, ed. Arturo Souto Alabarce (México: Fondo de Cultura Económica). El viento y yo León Felipe: Antología de poesía Google Scholar

Fentress, James, and Chris Wickham, 1992. Social Memory: New Perspectives on the Past (Oxford: Blackwell). Social Memory: New Perspectives on the Past Google Scholar

Folkart, Jessica A., 2006. 'On Pencils, Places, and the Pursuit of Desire: Manuel Rivas's El lápiz del carpintero', Revista de Estudios Hispánicos, 40.2: 297–315. On Pencils, Places, and the Pursuit of Desire: Manuel Rivas's El lápiz del carpintero Revista de Estudios Hispánicos 40 297 315 Google Scholar

Folkart, Jessica A., 2008. 'Itinerant Identities: Galician Diaspora and Genre Subversion in Manuel Rivas's A Man dos Paíños', Anales de la Literatura Española Contemporánea, 33.1: 5–29. Itinerant Identities: Galician Diaspora and Genre Subversion in Manuel Rivas's A Man dos Paíños Anales de la Literatura Española Contemporánea 33 5 29 Google Scholar

Foucault, Michel, 1986. 'Of Other Spaces', tr. Jay Miskowiec, Diacritics, 16.1: 22–27. 'Of Other Spaces', tr. Jay Miskowiec Diacritics 16 22 27 Google Scholar

García-Abad, Ma Teresa, 2003. 'El cuento en el cine: La realidad inteligente de Manuel Rivas en La lengua de las mariposas', Letras Peninsulares, 16.1: 227–48. El cuento en el cine: La realidad inteligente de Manuel Rivas en La lengua de las mariposas Letras Peninsulares 16 227 48 Google Scholar

González Arce, Teresa, 2004. 'El texto migratorio: Nota sobre la adaptación cinematográfica de tres cuentos de Manuel Rivas', ALPHA: Revista de Artes, Letras y Filosofía, 20: 135–50. El texto migratorio: Nota sobre la adaptación cinematográfica de tres cuentos de Manuel Rivas ALPHA: Revista de Artes, Letras y Filosofía 20 135 50 Google Scholar

Griswold, Henry Thurston, 2003. 'Intratextualidad e intertextualidad en El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas', Selected Proceedings of the Pennsylvania Foreign Language Conference: 209–17. Google Scholar

Halbwachs, Maurice, 1992. On Collective Memory, ed. Lewis A. Coser (Chicago and London: University of Chicago Press). On Collective Memory Google Scholar

Harguindey, Henrique, and Maruxa Barrio, 2002. Antoloxía do conto popular galego (Vigo: Editorial Galaxia). Antoloxía do conto popular galego Google Scholar

Ho Tai, Hue-Tam (2001). 'Remembered Realms: Pierre Nora and French National Memory', The American Historical Review, 106.3: 906–22. Remembered Realms: Pierre Nora and French National Memory The American Historical Review 106 906 22 Google Scholar

Hutton, Patrick H., 1993. 'Sigmund Freud and Maurice Halbwachs: The Problem of Memory in Historical Psychology', Historical Reflections, 19.1: 1–16. Sigmund Freud and Maurice Halbwachs: The Problem of Memory in Historical Psychology Historical Reflections 19 1 16 Google Scholar

Jünke, Claudia, 2006. '"Pasarán años y olvidaremos todo": La Guerra Civil Española como lugar de memoria en la novela y el cine actuales en España', in Lugares de memoria de la Guerra Civil y el franquismo: Representaciones literarias y visuales, ed. Ulrich Winter (Madrid: Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert), pp. 101–29. '"Pasarán años y olvidaremos todo": La Guerra Civil Española como lugar de memoria en la novela y el cine actuales en España', in Lugares de memoria de la Guerra Civil y el franquismo: Representaciones literarias y visuales Google Scholar

Kalenic Ramsak, Branka, 2005. 'Las llamadas perdidas de Dos mujeres en Praga (Manuel Rivas y Juan José Millás)', in 'El amor, esa palabra…': El amor en la novela española contemporánea de fin de milenio, ed. Anna-Sophia Buck and Irene Gastón-Sierra (Madrid: Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert), pp. 129–40. Google Scholar

Kim, Yeon-Soo, 2006. 'Migrancy, Memory and Transplantation in Manuel Rivas's La mano del emigrante', Hispanic Research Journal: Iberian and Latin American Studies, 7.2: 113–26. Google Scholar

Loureiro, Ángel G., 2005. 'La vida con los muertos', Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 30.1: 145–58. La vida con los muertos Revista Canadiense de Estudios Hispánicos 30 145 58 Google Scholar

Mariño Ferro, Xosé Ramón, 1998. Aparicións e Santa Compaña (Vigo: Edicións do Cumio). Aparicións e Santa Compaña Google Scholar

Martínez, Josebe, 2002. 'Seducción de la narrativa nacionalista en la literatura española actual', Letras Peninsulares, 15.2: 331–42. Seducción de la narrativa nacionalista en la literatura española actual Letras Peninsulares 15 331 42 Google Scholar

Miller, Stephen, 2004. 'Graphic-Lexical Dialogue in Marías and Rivas', Romance Quarterly, 51.2: 97–110. Graphic-Lexical Dialogue in Marías and Rivas Romance Quarterly 51 97 110 Google Scholar

Mouré, Erin, 2002. 'The Year the Animals Were Speaking', Brick 70: 59–65. The Year the Animals Were Speaking Brick 70 59 65 Google Scholar

Moure-Mariño, Luis, 1979. Temas gallegos (Madrid: Espasa-Calpe). Temas gallegos Google Scholar

Nichols, William J., 2006. 'La narración oral, la escritura y los "lieux de mémoire" en El lápiz del carpintero de Manuel Rivas', in Lugares de memoria de la Guerra Civil y el franquismo: Representaciones literarias y visuales, ed. Ulrich Winter (Madrid: Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert), pp. 155–76. Google Scholar

Nora, Pierre, 1989. 'Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire', Representations, 26: 7–25. Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire Representations 26 7 25 Google Scholar

Nora, Pierre, 1996. 'From Lieux de mémoire to Realms of Memory', in Realms of Memory: Rethinking the French Past, ed. Lawrence D. Kritzman (New York: Columbia University Press), I, pp. xv–xxiv. From Lieux de mémoire to Realms of Memory Realms of Memory: Rethinking the French Past , pp. xv xxiv Google Scholar

Pérez, Jorge, 2004. 'O Club dos Poetas Vivos: Manuel Rivas, Xograr dunha Galicia Posmoderna', Anuario GRIAL de estudos literarios galegos: 86–95. Google Scholar

Pérez García, X. M., 1996. 'Idade Moderna', in Nova historia de Galicia, ed. Begoña Eguizábal, Amelia Rodrigues and Xoán D. Alberte (Noia: Editorial Tambre), pp. 235–352. Idade Moderna Nova historia de Galicia 235 352 Google Scholar

Ramos-Mateo, Hugo, 2003. 'Suso de Toro e Manuel Rivas: dous discursos literarios', Madrygal: Revista de Estudios Gallegos, 6: 99–105. Suso de Toro e Manuel Rivas: dous discursos literarios Madrygal: Revista de Estudios Gallegos 6 99 105 Google Scholar

Regueiro-Salgado, Begoña, 2003. 'Freixanes y Rivas: dos modelos de novela histórica gallega', Madrygal: Revista de Estudios Gallegos, 6: 107–16. Freixanes y Rivas: dos modelos de novela histórica gallega Madrygal: Revista de Estudios Gallegos 6 107 16 Google Scholar

Rivas, Manuel, 1993. En salvaxe compaña (Vigo: Edicións Xerais). En salvaxe compaña Google Scholar

Rubio, Consuelo, 2000. 'Manuel Rivas: "Mi obra, hasta el momento, está hecha de harapos cosidos"', Lateral, 6.70: 8–9 Manuel Rivas: "Mi obra, hasta el momento, está hecha de harapos cosidos" Lateral 6 8 9 Google Scholar

Tasende, Mercedes, 2004. 'La Guerra Civil española como apocalipsis: La función del pórtico de la gloria en El lápiz del carpintero', Alba de América: Revista Literaria, 23.43–44: 297–312. La Guerra Civil española como apocalipsis: La función del pórtico de la gloria en El lápiz del carpintero Alba de América: Revista Literaria 23 297 312 Google Scholar

Vilavedra, Dolores, 2000. Sobre narrativa galega contemporánea (Vigo: Editorial Galaxia). Sobre narrativa galega contemporánea Google Scholar

Aparicio Casado, Buenaventura, 2002. A Sociedade campesiña na mitoloxía popular galega (Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico). A Sociedade campesiña na mitoloxía popular galega Google Scholar

Bernárdez, Carlos L., Emilio X. Insua, Xosé M. Millán Otero, Manuel Rei Romeu, and Laura Tato Fontaíña, 2001. Literatura galega do século XX (Vigo: Edicións A Nosa Terra). Literatura galega do século XX Google Scholar

Bixler, Jacqueline E., 2002. 'Re-Membering the Past: Memory-Theatre and Tlatelolco', Latin American Research Review, 37.2: 119–35. Google Scholar

Bollo-Panadero, Lola, and Luciano Picanço, 2002. 'Visiones sobre fronteras: Entrevista con el escritor gallego Manuel Rivas', Letras Peninsulares, 15.2: 391–405. Visiones sobre fronteras: Entrevista con el escritor gallego Manuel Rivas Letras Peninsulares 15 391 405 Google Scholar

Carrión, Jorge, 2003. 'Radiografía de la emigración', Lateral: Revista de Cultura, 10.101: 15. Radiografía de la emigración Lateral: Revista de Cultura 10 15 Google Scholar

Cruz, Juan, 2008. 'Manuel Rivas al principio de las mareas', Cuadernos Hispanoamericanos, 695: 61–63. Manuel Rivas al principio de las mareas Cuadernos Hispanoamericanos 695 61 63 Google Scholar

Deveny, Thomas, 2001. 'Coming of Age in the Spanish Civil War', Chronicle of Higher Education 47.27: B15. Coming of Age in the Spanish Civil War Chronicle of Higher Education 47.27 B15 Google Scholar

Dobby, E. H. G., 1936. 'Galicia: A Little-Known Corner of Spain', Geographical Review, 26.4: 555–80. Galicia: A Little-Known Corner of Spain Geographical Review 26 555 80 Google Scholar

Fariña Jamardo, Xosé, 1976. A personalidade da parroquia galega (Galicia: Artes Gráficas Galicia). A personalidade da parroquia galega Google Scholar

Felipe, León, 1985. 'El viento y yo', in León Felipe: Antología de poesía, ed. Arturo Souto Alabarce (México: Fondo de Cultura Económica). El viento y yo León Felipe: Antología de poesía Google Scholar

Fentress, James, and Chris Wickham, 1992. Social Memory: New Perspectives on the Past (Oxford: Blackwell). Social Memory: New Perspectives on the Past Google Scholar

Folkart, Jessica A., 2006. 'On Pencils, Places, and the Pursuit of Desire: Manuel Rivas's El lápiz del carpintero', Revista de Estudios Hispánicos, 40.2: 297–315. On Pencils, Places, and the Pursuit of Desire: Manuel Rivas's El lápiz del carpintero Revista de Estudios Hispánicos 40 297 315 Google Scholar

Folkart, Jessica A., 2008. 'Itinerant Identities: Galician Diaspora and Genre Subversion in Manuel Rivas's A Man dos Paíños', Anales de la Literatura Española Contemporánea, 33.1: 5–29. Itinerant Identities: Galician Diaspora and Genre Subversion in Manuel Rivas's A Man dos Paíños Anales de la Literatura Española Contemporánea 33 5 29 Google Scholar

Foucault, Michel, 1986. 'Of Other Spaces', tr. Jay Miskowiec, Diacritics, 16.1: 22–27. 'Of Other Spaces', tr. Jay Miskowiec Diacritics 16 22 27 Google Scholar

García-Abad, Ma Teresa, 2003. 'El cuento en el cine: La realidad inteligente de Manuel Rivas en La lengua de las mariposas', Letras Peninsulares, 16.1: 227–48. El cuento en el cine: La realidad inteligente de Manuel Rivas en La lengua de las mariposas Letras Peninsulares 16 227 48 Google Scholar

González Arce, Teresa, 2004. 'El texto migratorio: Nota sobre la adaptación cinematográfica de tres cuentos de Manuel Rivas', ALPHA: Revista de Artes, Letras y Filosofía, 20: 135–50. El texto migratorio: Nota sobre la adaptación cinematográfica de tres cuentos de Manuel Rivas ALPHA: Revista de Artes, Letras y Filosofía 20 135 50 Google Scholar

Griswold, Henry Thurston, 2003. 'Intratextualidad e intertextualidad en El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas', Selected Proceedings of the Pennsylvania Foreign Language Conference: 209–17. Google Scholar

Halbwachs, Maurice, 1992. On Collective Memory, ed. Lewis A. Coser (Chicago and London: University of Chicago Press). On Collective Memory Google Scholar

Harguindey, Henrique, and Maruxa Barrio, 2002. Antoloxía do conto popular galego (Vigo: Editorial Galaxia). Antoloxía do conto popular galego Google Scholar

Ho Tai, Hue-Tam (2001). 'Remembered Realms: Pierre Nora and French National Memory', The American Historical Review, 106.3: 906–22. Remembered Realms: Pierre Nora and French National Memory The American Historical Review 106 906 22 Google Scholar

Hutton, Patrick H., 1993. 'Sigmund Freud and Maurice Halbwachs: The Problem of Memory in Historical Psychology', Historical Reflections, 19.1: 1–16. Sigmund Freud and Maurice Halbwachs: The Problem of Memory in Historical Psychology Historical Reflections 19 1 16 Google Scholar

Jünke, Claudia, 2006. '"Pasarán años y olvidaremos todo": La Guerra Civil Española como lugar de memoria en la novela y el cine actuales en España', in Lugares de memoria de la Guerra Civil y el franquismo: Representaciones literarias y visuales, ed. Ulrich Winter (Madrid: Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert), pp. 101–29. '"Pasarán años y olvidaremos todo": La Guerra Civil Española como lugar de memoria en la novela y el cine actuales en España', in Lugares de memoria de la Guerra Civil y el franquismo: Representaciones literarias y visuales Google Scholar

Kalenic Ramsak, Branka, 2005. 'Las llamadas perdidas de Dos mujeres en Praga (Manuel Rivas y Juan José Millás)', in 'El amor, esa palabra…': El amor en la novela española contemporánea de fin de milenio, ed. Anna-Sophia Buck and Irene Gastón-Sierra (Madrid: Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert), pp. 129–40. Google Scholar

Kim, Yeon-Soo, 2006. 'Migrancy, Memory and Transplantation in Manuel Rivas's La mano del emigrante', Hispanic Research Journal: Iberian and Latin American Studies, 7.2: 113–26. Google Scholar

Loureiro, Ángel G., 2005. 'La vida con los muertos', Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 30.1: 145–58. La vida con los muertos Revista Canadiense de Estudios Hispánicos 30 145 58 Google Scholar

Mariño Ferro, Xosé Ramón, 1998. Aparicións e Santa Compaña (Vigo: Edicións do Cumio). Aparicións e Santa Compaña Google Scholar

Martínez, Josebe, 2002. 'Seducción de la narrativa nacionalista en la literatura española actual', Letras Peninsulares, 15.2: 331–42. Seducción de la narrativa nacionalista en la literatura española actual Letras Peninsulares 15 331 42 Google Scholar

Miller, Stephen, 2004. 'Graphic-Lexical Dialogue in Marías and Rivas', Romance Quarterly, 51.2: 97–110. Graphic-Lexical Dialogue in Marías and Rivas Romance Quarterly 51 97 110 Google Scholar

Mouré, Erin, 2002. 'The Year the Animals Were Speaking', Brick 70: 59–65. The Year the Animals Were Speaking Brick 70 59 65 Google Scholar

Moure-Mariño, Luis, 1979. Temas gallegos (Madrid: Espasa-Calpe). Temas gallegos Google Scholar

Nichols, William J., 2006. 'La narración oral, la escritura y los "lieux de mémoire" en El lápiz del carpintero de Manuel Rivas', in Lugares de memoria de la Guerra Civil y el franquismo: Representaciones literarias y visuales, ed. Ulrich Winter (Madrid: Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert), pp. 155–76. Google Scholar

Nora, Pierre, 1989. 'Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire', Representations, 26: 7–25. Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire Representations 26 7 25 Google Scholar

Nora, Pierre, 1996. 'From Lieux de mémoire to Realms of Memory', in Realms of Memory: Rethinking the French Past, ed. Lawrence D. Kritzman (New York: Columbia University Press), I, pp. xv–xxiv. From Lieux de mémoire to Realms of Memory Realms of Memory: Rethinking the French Past , pp. xv xxiv Google Scholar

Pérez, Jorge, 2004. 'O Club dos Poetas Vivos: Manuel Rivas, Xograr dunha Galicia Posmoderna', Anuario GRIAL de estudos literarios galegos: 86–95. Google Scholar

Pérez García, X. M., 1996. 'Idade Moderna', in Nova historia de Galicia, ed. Begoña Eguizábal, Amelia Rodrigues and Xoán D. Alberte (Noia: Editorial Tambre), pp. 235–352. Idade Moderna Nova historia de Galicia 235 352 Google Scholar

Ramos-Mateo, Hugo, 2003. 'Suso de Toro e Manuel Rivas: dous discursos literarios', Madrygal: Revista de Estudios Gallegos, 6: 99–105. Suso de Toro e Manuel Rivas: dous discursos literarios Madrygal: Revista de Estudios Gallegos 6 99 105 Google Scholar

Regueiro-Salgado, Begoña, 2003. 'Freixanes y Rivas: dos modelos de novela histórica gallega', Madrygal: Revista de Estudios Gallegos, 6: 107–16. Freixanes y Rivas: dos modelos de novela histórica gallega Madrygal: Revista de Estudios Gallegos 6 107 16 Google Scholar

Rivas, Manuel, 1993. En salvaxe compaña (Vigo: Edicións Xerais). En salvaxe compaña Google Scholar

Rubio, Consuelo, 2000. 'Manuel Rivas: "Mi obra, hasta el momento, está hecha de harapos cosidos"', Lateral, 6.70: 8–9 Manuel Rivas: "Mi obra, hasta el momento, está hecha de harapos cosidos" Lateral 6 8 9 Google Scholar

Tasende, Mercedes, 2004. 'La Guerra Civil española como apocalipsis: La función del pórtico de la gloria en El lápiz del carpintero', Alba de América: Revista Literaria, 23.43–44: 297–312. La Guerra Civil española como apocalipsis: La función del pórtico de la gloria en El lápiz del carpintero Alba de América: Revista Literaria 23 297 312 Google Scholar

Vilavedra, Dolores, 2000. Sobre narrativa galega contemporánea (Vigo: Editorial Galaxia). Sobre narrativa galega contemporánea Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

Romero, Eugenia