Bulletin of Hispanic Studies

Alternative Values: From the National to the Sentimental in the Redrawing of Galician Literary History

Bulletin of Hispanic Studies (2009), 86, (2), 271–292.

Abstract

This essay develops the question of gender and the ways in which critical discourses operating within the nation have been conditioned by gender, whether implicitly or explicitly. It engages with the developing postnational paradigm, but from a more cautious and critical perspective, proposing Donald E. Pease's concept of the intranational as an alternative that is not bound by chronology, but instead acknowledges what I call the 'persistent adequacy of the nation'. This essay argues that a truly transformative understanding of Galician literary history can only emerge with further distance from the qualifier 'nation'; the project of the second half of this essay is, therefore, to explore the potential of another measure of literary value: the sentimental, which intersects not only with nation but also with gender and all its related conceptual binaries.

Este artigo céntrase na cuestión do xénero e na maneira en que os discursos críticos que operan dentro da nación teñen sido condicionados polo xénero, ben implícita ou ben explicitamente. A autora tamén contribúe ao debate emerxente sobre o chamado 'paradigma postnacional', pero dende unha persepectiva máis prudente e máis crítica. A súa achega a esta temática inspírase na terminoloxía do 'intranacional', elaborada, entre outros, por Donald E. Pease, na medida en que esta alternativa non está delimitada cronoloxicamente e admite o que ela chama 'o valor persistente do nacional'. Con todo, o verdadeiro entendemento da historia literaria galega ha de vir da man dun maior distanciamento do termo 'nación'. Na segunda metade deste artigo, a autora explora o potencial doutro indicador de valor literario: o sentimental, que interactúa non só coa nación, senón co xénero e con moitas das dicotomías asociadas ao discurso de xénero.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Arac, Jonathan, 1992. 'Nationalism, Hypercanonization, and Huckleberry Finn', boundary 2, 19.1: 14–33. Nationalism, Hypercanonization, and Huckleberry Finn boundary 2 19 14 33 Google Scholar

Austin, Elizabeth L., 2008. Review of Ana Peluffo's Lágrimas andinas: Sentimentalismo, género y virtud republicana en Clorinda Matto de Turner, Hispanic Review, 76.1: 102–104. Review of Ana Peluffo's Lágrimas andinas: Sentimentalismo, género y virtud republicana en Clorinda Matto de Turner, Hispanic Review 76 102 104 Google Scholar

Bennet, Tony, Lawrence Grossberg, and Meaghan Morris (eds.), 2005. Keywords: A Revised Vocabulary of Culture and Society (Oxford and Malden: Blackwell). Keywords: A Revised Vocabulary of Culture and Society Google Scholar

Bercovitch, Sacvan, and Cyrus R. K. Patell (eds.), 2005. The Cambridge History of American Literature (Cambridge: Cambridge University Press). The Cambridge History of American Literature Google Scholar

Blanco, Alda, 1989. 'Domesticity, Education and the Woman Writer: Spain 1850–1880', in Cultural and Historical Grounding for Hispanic and Luso-Brazilian Feminist Literary Criticism, ed. Hernán Vidal (Minneapolis: Institute for the Study of Ideologies and Literature), pp. 371–94. Domesticity, Education and the Woman Writer: Spain 1850–1880 Cultural and Historical Grounding for Hispanic and Luso-Brazilian Feminist Literary Criticism 371 94 Google Scholar

Blanco, Alda, 1995. 'Gender and National Identity: The Novel in Nineteenth-Century Spanish Literary History', in Culture and Gender in Nineteenth-Century Spain, ed. Lou Charnon-Deutsch and Jo Labanyi (Oxford: Clarendon Press), pp. 120–36. Gender and National Identity: The Novel in Nineteenth-Century Spanish Literary History Culture and Gender in Nineteenth-Century Spain 120 36 Google Scholar

Blanco, Carmen, 1986. 'O antisufraxismo e a condición feminina en "A muller galega" de Francisca Herrera Garrido', Grial, 92: 147–62. O antisufraxismo e a condición feminina en "A muller galega" de Francisca Herrera Garrido Grial 92 147 62 Google Scholar

Blanco, Carmen, 1987. 'A poesía de Xohana Torres', Festa da palabra silenciada, 4: 11–16. A poesía de Xohana Torres Festa da palabra silenciada 4 11 16 Google Scholar

Burke, Lucy, Tony Crowley and Alan Girvin (eds.), 2000. The Routledge Language and Cultural Theory Reader (London: Routledge). The Routledge Language and Cultural Theory Reader Google Scholar

Carballo Calero, Ricardo, 1975. Historia da literatura galega contemporánea (Vigo: Galaxia). Historia da literatura galega contemporánea Google Scholar

Casas, Arturo, 2003. 'Sistema literario y planificación historiográfica a propósito del espacio cultural ibérico', Interlitteraria, 8: 68–97. Available at: http://web.usc.es/∼tlcasas/docs/IL8. htm Google Scholar

Castro Buerger, Iago, 2005. 'Unha vision sistémica das traducións de Cunqueiro no Faro de Vigo', Viceversa: Revista Galega de Tradución, 11: 23–49. Unha vision sistémica das traducións de Cunqueiro no Faro de Vigo Viceversa: Revista Galega de Tradución 11 23 49 Google Scholar

Charnon-Deutsch, Lou, 1994. Narratives of Desire: Nineteenth-Century Spanish Fiction by Women (University Park, PA: Pennsylvania State University Press). Narratives of Desire: Nineteenth-Century Spanish Fiction by Women Google Scholar

Clark, Suzanne, 1991. Sentimental Modernism: Women Writers and the Revolution of the Word (Bloomington: Indiana University Press). Sentimental Modernism: Women Writers and the Revolution of the Word Google Scholar

Cochón Otero, Iris, and María do Cebreiro Rábade Villar, 2004. 'A crítica no campo literario. Teorías críticas e identidades emerxentes', in Elementos de crítica literaria, ed. Arturo Casas (Vigo: Xerais), pp. 161–204. A crítica no campo literario. Teorías críticas e identidades emerxentes Elementos de crítica literaria 161 204 Google Scholar

Crowley, Tony, 1989. 'Language in History: That Full Field', News from Nowhere, 6: 23–37. Language in History: That Full Field News from Nowhere 6 23 37 Google Scholar

Cruces Colado, Susana, 1993. 'A posición da literatura traducida no sistema literario galego', Boletín Galego de Literatura, 10: 59–65. A posición da literatura traducida no sistema literario galego Boletín Galego de Literatura 10 59 65 Google Scholar

de Castro, Rosalía, 1995. Follas novas (Vigo: Galaxia). Follas novas Google Scholar

Denby, David J., 1994. Sentimental Narrative and Social Order in France 1760–1860 (Cambridge: Cambridge University Press). Sentimental Narrative and Social Order in France 1760–1860 Google Scholar

Dobson, Joanne, 1997. 'Reclaiming Sentimental Literature', American Literature, 69.2: 263–88. Reclaiming Sentimental Literature American Literature 69 263 88 Google Scholar

Epps, Brad, 2003. 'Before Postnationalism: Supernationalism, Modernisme, and Catalonia', Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, 7: 135–61. Before Postnationalism: Supernationalism, Modernisme, and Catalonia Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies 7 135 61 Google Scholar

Even-Zohar, Itamar, 1986. 'Literary Dynamics', 'Literary Interference', 'Literary System', under 'Literature', in Encyclopedic Dictionary of Semiotics, ed. Thomas A. Sebeok (Berlin, New York and Amsterdam: Mouton de Gruyter), pp. 459–66. Literary Dynamics', 'Literary Interference', 'Literary System', under 'Literature Encyclopedic Dictionary of Semiotics 459 66 Google Scholar

Figueroa, Antón, 2001. Nación, literatura, identidade: Comunicación literaria e campos sociais en Galicia (Vigo: Xerais). Nación, literatura, identidade: Comunicación literaria e campos sociais en Galicia Google Scholar

Fontoira Suris, Lydia, 1995. 'Prólogo', in Follas novas, Rosalía de Castro (Vigo: Galaxia), pp. 7–17. 'Prólogo', in Follas novas Google Scholar

Gabilondo, Joseba, 2000. 'Bernardo Atxaga's Seduction: On the Symbolic Economy of Postcolonial and Postnational Literatures in the Global Market', in Basque Cultural Studies: Basque Studies Program Occasional Papers Series, ed. William A. Douglass (University of Nevada: Reno Studies Basque Program), pp. 106–33. Bernardo Atxaga's Seduction: On the Symbolic Economy of Postcolonial and Postnational Literatures in the Global Market Basque Cultural Studies: Basque Studies Program Occasional Papers Series 106 33 Google Scholar

Gabilondo, Joseba, 2003. 'Savater and State Melancholia: On Spanish History and its Postcolonial State in Globalization', Revista de Estudios Hispánicos, 37.2: 357–81. Savater and State Melancholia: On Spanish History and its Postcolonial State in Globalization Revista de Estudios Hispánicos 37 357 81 Google Scholar

Gabilondo, Joseba, 2008. 'Before Babel: A History of Basque Literatures', available at: http://www.joseba.net/babel.html#_Toc181763740 Google Scholar

García Negro, Pilar, 1985. 'A orixinalidade de Rosalía', in Rosalía de Castro: Unha obra non asumida (A Coruña: Xistral), pp. 33–51. A orixinalidade de Rosalía Rosalía de Castro: Unha obra non asumida 33 51 Google Scholar

García Negro, Pilar, 1986. 'Rosalía á luz de Mara', in Actas do Congreso Internacional de Estudos sobre Rosalía de Castro no seu tempo, Tomo I (Consello da Cultura Galega/Universidade de Santiago de Compostela: Servicio de publicacións), pp. 73–80. 'Rosalía á luz de Mara', in Actas do Congreso Internacional de Estudos sobre Rosalía de Castro no seu tempo Google Scholar

Habermas, Jürgen, 1989. 'Historical Consciousness and Post-National Identity: The Federal Republic's Orientation to the West', in The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historians' Debate, tr. Shierry Weber Nicholsen (Cambridge: MIT Press), pp. 249–67. 'Historical Consciousness and Post-National Identity: The Federal Republic's Orientation to the West', in The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historians' Debate Google Scholar

Habermas, Jürgen, 1998. The Postnational Constellation (Cambridge and Malden: Polity Press). The Postnational Constellation Google Scholar

Habermas, Jürgen, 2006. 'Why Europe Needs a Constitution', in The Shape of New Europe, ed. Ralf Rogowski and Charles Turner (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 25–45. Why Europe Needs a Constitution The Shape of New Europe 25 45 Google Scholar

Harrington, Thomas S., 2005. 'Belief, Institutional Practices, and Intra-Iberian Relations', in Spain beyond Spain: Modernity, Literary History, and National identity, ed. Bradley S. Epps and Luis Fernández Cifuentes (Lewisburg: Bucknell University Press), pp. 205–30. Google Scholar

Harvard, Robert G., 1974. 'Image and Persona in Rosalía de Castro's En las orillas del Sar', Hispanic Review, 42: 393–411. Image and Persona in Rosalía de Castro's En las orillas del Sar Hispanic Review 42 393 411 Google Scholar

Herrera Garrido, Francisca, 1921. 'A muller galega', Nós, 6 (20 August 1921): 8–15. A muller galega Nós 6 8 15 Google Scholar

Hooper, Kirsty, 2006. 'Novas cartografías nos estudos galegos. Nacionalismo literario, literatura nacional, lecturas posnacionais', Anuario de estudos literarios galegos 2005: 64–73. Google Scholar

Kirkpatrick, Susan, 1995. 'Fantasy, Seduction, and the Woman Reader: Rosalía de Castro's Novels', in Culture and Gender in Nineteenth-Century Spain, ed. Lou Charnon-Deutsch and Jo Labanyi (Oxford: Clarendon Press), pp. 74–97. Fantasy, Seduction, and the Woman Reader: Rosalía de Castro's Novels Culture and Gender in Nineteenth-Century Spain 74 97 Google Scholar

Luna Alonso, Ana, 2003/2004. 'La recepción de la literatura francesa en el sistema literario gallego', Anales de Filología Francesa, 12: 233–47. Google Scholar

Machado da Rosa, Alberto, 1954. 'Rosalía de Castro, poeta incomprendido', Revista Hispánica Moderna, 20: 181–223. Rosalía de Castro, poeta incomprendido Revista Hispánica Moderna 20 181 223 Google Scholar

Merish, Lori, 2000. Sentimental Materialism: Gender, Commodity Culture, and Nineteenth-Century American Literature (Durham: Duke University Press). Sentimental Materialism: Gender, Commodity Culture, and Nineteenth-Century American Literature Google Scholar

Moisan, Clément, 1991. 'Works of Literary History as an Instance of Historicity', Poetics Today, 12.4: 685–96. Works of Literary History as an Instance of Historicity Poetics Today 12 685 96 Google Scholar

Moure, Teresa, 2005. Herba moura (Vigo: Xerais). Herba moura Google Scholar

Moure, Teresa, 2007. 'Entrevista a Teresa Moure: "A tenrura é un valor profundamente revolucionario"', ProTexta, 3. Available at: http://www.temposdixital.com/wp-content/uploads/2008/05/protexta-3.pdf Google Scholar

Noia, Camino, 1990. 'Introducción', in Néveda, Francisa Herrera (Vigo: Xerais), pp. 9– 51. 'Introducción', in Néveda Google Scholar

Noia, Camino, 2004. Review of Rosa Aneiros's Veu visitarme o mar, Anuario de estudos literarios galegos 2004: 196–99. Google Scholar

Otero Varela, Inmaculada, 2006. Review of Francisco X. Fernández Naval's Unha cita co aire, Grial, 169: 94–95. Review of Francisco X. Fernández Naval's Unha cita co aire, Grial 169 94 95 Google Scholar

Pardo Amado, Diego, 2008. 'A determinación da socioeconomía galega na literatura renacente', Traballo de Investigación Tutelado submitted to the University of A Coruña. Google Scholar

Pease, Donald E., 1992. 'New Americanist 2: National Identities and Postnational Narratives', ed. Donald E. Pease, Special Issue of boundary 2, 19.1: 1–13. Google Scholar

Peluffo, Ana, 2005. Lágrimas andinas: Sentimentalismo, género y virtud republicana en Clorinda Matto de Turner (Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana). Lágrimas andinas: Sentimentalismo, género y virtud republicana en Clorinda Matto de Turner Google Scholar

Perriam, Chris, Michael Thompson, Susan Frenk and Vanessa Knights (eds.), 2000. A New History of Spanish Writing: 1939 to the 1990s (Oxford: OUP). A New History of Spanish Writing: 1939 to the 1990s Google Scholar

Rábade Villar, María do Cebreiro, 1998. O estadio no espello (Vigo: Xerais), p. 8. Google Scholar

Rábade Villar, María do Cebreiro, 2007. 'Entrevista: María do Cebreiro (Poeta): "Como escritora, contradígome todo o tempo"', El País, 21 September 2007. Available at http://www.usc.es/smucea/ENTREVISTALUCES-MARIA-DO-CEBREIRO-Poeta-Como-escritora-contradigome-todo-o-tempo Google Scholar

Resina, Joan Ramon, 1996. 'Hispanism and its Discontents', Siglo XX/20th Century, 14.1–2: 85–135. Hispanism and its Discontents Siglo XX/20th Century 14 85 135 Google Scholar

Resina, Joan Ramon, 2000. 'Hi ha un futur per als estudis catalans a l'Amèrica del Nord?', Catalan Review: International Journal of Catalan Culture, 2.2: 17–33. Hi ha un futur per als estudis catalans a l'Amèrica del Nord? Catalan Review: International Journal of Catalan Culture 2 17 33 Google Scholar

Resina, Joan Ramon, 2002. 'Post-national Spain? Post-Spanish Spain?', Nations and Nationalism, 8.3: 377–96. Post-national Spain? Post-Spanish Spain? Nations and Nationalism 8 377 96 Google Scholar

Resina, Joan Ramon, 2003a. 'The Scale of the Nation in a Shrinking World', Diacritics, 33.3–4: 46– 74. The Scale of the Nation in a Shrinking World Diacritics 33 46 74 Google Scholar

Resina, Joan Ramon, 2003b. 'Nationalism and Anti-Nationalism: Semantic Games for the Definition of the Democratic State', Revista de Estudios Hispánicos, 37: 383–400. Nationalism and Anti-Nationalism: Semantic Games for the Definition of the Democratic State Revista de Estudios Hispánicos 37 383 400 Google Scholar

Ríos Panisse, M., 1985. 'Néveda: Primeiro acerto lingüístico e estilístico na novela galega', Grial, 90: 475–86. Néveda: Primeiro acerto lingüístico e estilístico na novela galega Grial 90 475 86 Google Scholar

Sánchez Jiménez, Antonio, 2008. 'Adulterio y folletín en "La gaviota", de Fernán Caballero: análisis de una contradicción en el contexto de su campo literario', Rilce, 24.1: 168–82. Adulterio y folletín en "La gaviota", de Fernán Caballero: análisis de una contradicción en el contexto de su campo literario Rilce 24 168 82 Google Scholar

Sanjurjo Fernández, Victoria, 1994. 'Introducción', Obra completa, María Mariño, (Vigo: Xerais), pp. 11–57. Google Scholar

Santana, Mario, 2005. 'Mapping National Literatures: Some Observations on Contemporary Hispanism', in Spain beyond Spain: Modernity, Literary History, and National identity, ed. Bradley S. Epps and Luis Fernández Cifuentes (Lewisburg: Bucknell University Press), pp. 109–24. Google Scholar

Schiesari, Juliana, 1992. The Gendering of Melancholia: Feminism, Psychoanalysis, and the Symbolics of Loss in Renaissance Literature (Ithaca: Cornell University Press). The Gendering of Melancholia: Feminism, Psychoanalysis, and the Symbolics of Loss in Renaissance Literature Google Scholar

Tamen, Miguel, 1999. 'Introduction: Ghosts Revisited: An Essay on Literary History', in A Revi sionary History of Portuguese Literature, ed. Miguel Tamen and Helena C. Buescu (New York and London: Garland), pp. xi–xxi. Introduction: Ghosts Revisited: An Essay on Literary History A Revi sionary History of Portuguese Literature xi xxi Google Scholar

Tompkins, Janet, 1985. Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790–1860 (New York: Oxford University Press). Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790–1860 Google Scholar

Vilavedra, Dolores, 2007. 'O escritor e a síndrome do Padornelo', in El País, 23 November 2007. Available at http://www.elpais.com/articulo/Galicia/escritor/sindrome/do/Padornelo/elpepiautgal/20071123elpgal_19/Tes Google Scholar

Williams, Raymond, 1983. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (Oxford University Press). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society Google Scholar

Zagajewski, Adam, 2004. In Defense of Ardor, tr. Clare Cavanagh (New York: Farrar, Straus and Giroux). tr. Clare Cavanagh In Defense of Ardor Google Scholar

http://nubosidadevariabel.blogspot.com/2007/08/o-sistema-de-teresa-moure.html Google Scholar

Arac, Jonathan, 1992. 'Nationalism, Hypercanonization, and Huckleberry Finn', boundary 2, 19.1: 14–33. Nationalism, Hypercanonization, and Huckleberry Finn boundary 2 19 14 33 Google Scholar

Austin, Elizabeth L., 2008. Review of Ana Peluffo's Lágrimas andinas: Sentimentalismo, género y virtud republicana en Clorinda Matto de Turner, Hispanic Review, 76.1: 102–104. Review of Ana Peluffo's Lágrimas andinas: Sentimentalismo, género y virtud republicana en Clorinda Matto de Turner, Hispanic Review 76 102 104 Google Scholar

Bennet, Tony, Lawrence Grossberg, and Meaghan Morris (eds.), 2005. Keywords: A Revised Vocabulary of Culture and Society (Oxford and Malden: Blackwell). Keywords: A Revised Vocabulary of Culture and Society Google Scholar

Bercovitch, Sacvan, and Cyrus R. K. Patell (eds.), 2005. The Cambridge History of American Literature (Cambridge: Cambridge University Press). The Cambridge History of American Literature Google Scholar

Blanco, Alda, 1989. 'Domesticity, Education and the Woman Writer: Spain 1850–1880', in Cultural and Historical Grounding for Hispanic and Luso-Brazilian Feminist Literary Criticism, ed. Hernán Vidal (Minneapolis: Institute for the Study of Ideologies and Literature), pp. 371–94. Domesticity, Education and the Woman Writer: Spain 1850–1880 Cultural and Historical Grounding for Hispanic and Luso-Brazilian Feminist Literary Criticism 371 94 Google Scholar

Blanco, Alda, 1995. 'Gender and National Identity: The Novel in Nineteenth-Century Spanish Literary History', in Culture and Gender in Nineteenth-Century Spain, ed. Lou Charnon-Deutsch and Jo Labanyi (Oxford: Clarendon Press), pp. 120–36. Gender and National Identity: The Novel in Nineteenth-Century Spanish Literary History Culture and Gender in Nineteenth-Century Spain 120 36 Google Scholar

Blanco, Carmen, 1986. 'O antisufraxismo e a condición feminina en "A muller galega" de Francisca Herrera Garrido', Grial, 92: 147–62. O antisufraxismo e a condición feminina en "A muller galega" de Francisca Herrera Garrido Grial 92 147 62 Google Scholar

Blanco, Carmen, 1987. 'A poesía de Xohana Torres', Festa da palabra silenciada, 4: 11–16. A poesía de Xohana Torres Festa da palabra silenciada 4 11 16 Google Scholar

Burke, Lucy, Tony Crowley and Alan Girvin (eds.), 2000. The Routledge Language and Cultural Theory Reader (London: Routledge). The Routledge Language and Cultural Theory Reader Google Scholar

Carballo Calero, Ricardo, 1975. Historia da literatura galega contemporánea (Vigo: Galaxia). Historia da literatura galega contemporánea Google Scholar

Casas, Arturo, 2003. 'Sistema literario y planificación historiográfica a propósito del espacio cultural ibérico', Interlitteraria, 8: 68–97. Available at: http://web.usc.es/∼tlcasas/docs/IL8. htm Google Scholar

Castro Buerger, Iago, 2005. 'Unha vision sistémica das traducións de Cunqueiro no Faro de Vigo', Viceversa: Revista Galega de Tradución, 11: 23–49. Unha vision sistémica das traducións de Cunqueiro no Faro de Vigo Viceversa: Revista Galega de Tradución 11 23 49 Google Scholar

Charnon-Deutsch, Lou, 1994. Narratives of Desire: Nineteenth-Century Spanish Fiction by Women (University Park, PA: Pennsylvania State University Press). Narratives of Desire: Nineteenth-Century Spanish Fiction by Women Google Scholar

Clark, Suzanne, 1991. Sentimental Modernism: Women Writers and the Revolution of the Word (Bloomington: Indiana University Press). Sentimental Modernism: Women Writers and the Revolution of the Word Google Scholar

Cochón Otero, Iris, and María do Cebreiro Rábade Villar, 2004. 'A crítica no campo literario. Teorías críticas e identidades emerxentes', in Elementos de crítica literaria, ed. Arturo Casas (Vigo: Xerais), pp. 161–204. A crítica no campo literario. Teorías críticas e identidades emerxentes Elementos de crítica literaria 161 204 Google Scholar

Crowley, Tony, 1989. 'Language in History: That Full Field', News from Nowhere, 6: 23–37. Language in History: That Full Field News from Nowhere 6 23 37 Google Scholar

Cruces Colado, Susana, 1993. 'A posición da literatura traducida no sistema literario galego', Boletín Galego de Literatura, 10: 59–65. A posición da literatura traducida no sistema literario galego Boletín Galego de Literatura 10 59 65 Google Scholar

de Castro, Rosalía, 1995. Follas novas (Vigo: Galaxia). Follas novas Google Scholar

Denby, David J., 1994. Sentimental Narrative and Social Order in France 1760–1860 (Cambridge: Cambridge University Press). Sentimental Narrative and Social Order in France 1760–1860 Google Scholar

Dobson, Joanne, 1997. 'Reclaiming Sentimental Literature', American Literature, 69.2: 263–88. Reclaiming Sentimental Literature American Literature 69 263 88 Google Scholar

Epps, Brad, 2003. 'Before Postnationalism: Supernationalism, Modernisme, and Catalonia', Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, 7: 135–61. Before Postnationalism: Supernationalism, Modernisme, and Catalonia Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies 7 135 61 Google Scholar

Even-Zohar, Itamar, 1986. 'Literary Dynamics', 'Literary Interference', 'Literary System', under 'Literature', in Encyclopedic Dictionary of Semiotics, ed. Thomas A. Sebeok (Berlin, New York and Amsterdam: Mouton de Gruyter), pp. 459–66. Literary Dynamics', 'Literary Interference', 'Literary System', under 'Literature Encyclopedic Dictionary of Semiotics 459 66 Google Scholar

Figueroa, Antón, 2001. Nación, literatura, identidade: Comunicación literaria e campos sociais en Galicia (Vigo: Xerais). Nación, literatura, identidade: Comunicación literaria e campos sociais en Galicia Google Scholar

Fontoira Suris, Lydia, 1995. 'Prólogo', in Follas novas, Rosalía de Castro (Vigo: Galaxia), pp. 7–17. 'Prólogo', in Follas novas Google Scholar

Gabilondo, Joseba, 2000. 'Bernardo Atxaga's Seduction: On the Symbolic Economy of Postcolonial and Postnational Literatures in the Global Market', in Basque Cultural Studies: Basque Studies Program Occasional Papers Series, ed. William A. Douglass (University of Nevada: Reno Studies Basque Program), pp. 106–33. Bernardo Atxaga's Seduction: On the Symbolic Economy of Postcolonial and Postnational Literatures in the Global Market Basque Cultural Studies: Basque Studies Program Occasional Papers Series 106 33 Google Scholar

Gabilondo, Joseba, 2003. 'Savater and State Melancholia: On Spanish History and its Postcolonial State in Globalization', Revista de Estudios Hispánicos, 37.2: 357–81. Savater and State Melancholia: On Spanish History and its Postcolonial State in Globalization Revista de Estudios Hispánicos 37 357 81 Google Scholar

Gabilondo, Joseba, 2008. 'Before Babel: A History of Basque Literatures', available at: http://www.joseba.net/babel.html#_Toc181763740 Google Scholar

García Negro, Pilar, 1985. 'A orixinalidade de Rosalía', in Rosalía de Castro: Unha obra non asumida (A Coruña: Xistral), pp. 33–51. A orixinalidade de Rosalía Rosalía de Castro: Unha obra non asumida 33 51 Google Scholar

García Negro, Pilar, 1986. 'Rosalía á luz de Mara', in Actas do Congreso Internacional de Estudos sobre Rosalía de Castro no seu tempo, Tomo I (Consello da Cultura Galega/Universidade de Santiago de Compostela: Servicio de publicacións), pp. 73–80. 'Rosalía á luz de Mara', in Actas do Congreso Internacional de Estudos sobre Rosalía de Castro no seu tempo Google Scholar

Habermas, Jürgen, 1989. 'Historical Consciousness and Post-National Identity: The Federal Republic's Orientation to the West', in The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historians' Debate, tr. Shierry Weber Nicholsen (Cambridge: MIT Press), pp. 249–67. 'Historical Consciousness and Post-National Identity: The Federal Republic's Orientation to the West', in The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historians' Debate Google Scholar

Habermas, Jürgen, 1998. The Postnational Constellation (Cambridge and Malden: Polity Press). The Postnational Constellation Google Scholar

Habermas, Jürgen, 2006. 'Why Europe Needs a Constitution', in The Shape of New Europe, ed. Ralf Rogowski and Charles Turner (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 25–45. Why Europe Needs a Constitution The Shape of New Europe 25 45 Google Scholar

Harrington, Thomas S., 2005. 'Belief, Institutional Practices, and Intra-Iberian Relations', in Spain beyond Spain: Modernity, Literary History, and National identity, ed. Bradley S. Epps and Luis Fernández Cifuentes (Lewisburg: Bucknell University Press), pp. 205–30. Google Scholar

Harvard, Robert G., 1974. 'Image and Persona in Rosalía de Castro's En las orillas del Sar', Hispanic Review, 42: 393–411. Image and Persona in Rosalía de Castro's En las orillas del Sar Hispanic Review 42 393 411 Google Scholar

Herrera Garrido, Francisca, 1921. 'A muller galega', Nós, 6 (20 August 1921): 8–15. A muller galega Nós 6 8 15 Google Scholar

Hooper, Kirsty, 2006. 'Novas cartografías nos estudos galegos. Nacionalismo literario, literatura nacional, lecturas posnacionais', Anuario de estudos literarios galegos 2005: 64–73. Google Scholar

Kirkpatrick, Susan, 1995. 'Fantasy, Seduction, and the Woman Reader: Rosalía de Castro's Novels', in Culture and Gender in Nineteenth-Century Spain, ed. Lou Charnon-Deutsch and Jo Labanyi (Oxford: Clarendon Press), pp. 74–97. Fantasy, Seduction, and the Woman Reader: Rosalía de Castro's Novels Culture and Gender in Nineteenth-Century Spain 74 97 Google Scholar

Luna Alonso, Ana, 2003/2004. 'La recepción de la literatura francesa en el sistema literario gallego', Anales de Filología Francesa, 12: 233–47. Google Scholar

Machado da Rosa, Alberto, 1954. 'Rosalía de Castro, poeta incomprendido', Revista Hispánica Moderna, 20: 181–223. Rosalía de Castro, poeta incomprendido Revista Hispánica Moderna 20 181 223 Google Scholar

Merish, Lori, 2000. Sentimental Materialism: Gender, Commodity Culture, and Nineteenth-Century American Literature (Durham: Duke University Press). Sentimental Materialism: Gender, Commodity Culture, and Nineteenth-Century American Literature Google Scholar

Moisan, Clément, 1991. 'Works of Literary History as an Instance of Historicity', Poetics Today, 12.4: 685–96. Works of Literary History as an Instance of Historicity Poetics Today 12 685 96 Google Scholar

Moure, Teresa, 2005. Herba moura (Vigo: Xerais). Herba moura Google Scholar

Moure, Teresa, 2007. 'Entrevista a Teresa Moure: "A tenrura é un valor profundamente revolucionario"', ProTexta, 3. Available at: http://www.temposdixital.com/wp-content/uploads/2008/05/protexta-3.pdf Google Scholar

Noia, Camino, 1990. 'Introducción', in Néveda, Francisa Herrera (Vigo: Xerais), pp. 9– 51. 'Introducción', in Néveda Google Scholar

Noia, Camino, 2004. Review of Rosa Aneiros's Veu visitarme o mar, Anuario de estudos literarios galegos 2004: 196–99. Google Scholar

Otero Varela, Inmaculada, 2006. Review of Francisco X. Fernández Naval's Unha cita co aire, Grial, 169: 94–95. Review of Francisco X. Fernández Naval's Unha cita co aire, Grial 169 94 95 Google Scholar

Pardo Amado, Diego, 2008. 'A determinación da socioeconomía galega na literatura renacente', Traballo de Investigación Tutelado submitted to the University of A Coruña. Google Scholar

Pease, Donald E., 1992. 'New Americanist 2: National Identities and Postnational Narratives', ed. Donald E. Pease, Special Issue of boundary 2, 19.1: 1–13. Google Scholar

Peluffo, Ana, 2005. Lágrimas andinas: Sentimentalismo, género y virtud republicana en Clorinda Matto de Turner (Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana). Lágrimas andinas: Sentimentalismo, género y virtud republicana en Clorinda Matto de Turner Google Scholar

Perriam, Chris, Michael Thompson, Susan Frenk and Vanessa Knights (eds.), 2000. A New History of Spanish Writing: 1939 to the 1990s (Oxford: OUP). A New History of Spanish Writing: 1939 to the 1990s Google Scholar

Rábade Villar, María do Cebreiro, 1998. O estadio no espello (Vigo: Xerais), p. 8. Google Scholar

Rábade Villar, María do Cebreiro, 2007. 'Entrevista: María do Cebreiro (Poeta): "Como escritora, contradígome todo o tempo"', El País, 21 September 2007. Available at http://www.usc.es/smucea/ENTREVISTALUCES-MARIA-DO-CEBREIRO-Poeta-Como-escritora-contradigome-todo-o-tempo Google Scholar

Resina, Joan Ramon, 1996. 'Hispanism and its Discontents', Siglo XX/20th Century, 14.1–2: 85–135. Hispanism and its Discontents Siglo XX/20th Century 14 85 135 Google Scholar

Resina, Joan Ramon, 2000. 'Hi ha un futur per als estudis catalans a l'Amèrica del Nord?', Catalan Review: International Journal of Catalan Culture, 2.2: 17–33. Hi ha un futur per als estudis catalans a l'Amèrica del Nord? Catalan Review: International Journal of Catalan Culture 2 17 33 Google Scholar

Resina, Joan Ramon, 2002. 'Post-national Spain? Post-Spanish Spain?', Nations and Nationalism, 8.3: 377–96. Post-national Spain? Post-Spanish Spain? Nations and Nationalism 8 377 96 Google Scholar

Resina, Joan Ramon, 2003a. 'The Scale of the Nation in a Shrinking World', Diacritics, 33.3–4: 46– 74. The Scale of the Nation in a Shrinking World Diacritics 33 46 74 Google Scholar

Resina, Joan Ramon, 2003b. 'Nationalism and Anti-Nationalism: Semantic Games for the Definition of the Democratic State', Revista de Estudios Hispánicos, 37: 383–400. Nationalism and Anti-Nationalism: Semantic Games for the Definition of the Democratic State Revista de Estudios Hispánicos 37 383 400 Google Scholar

Ríos Panisse, M., 1985. 'Néveda: Primeiro acerto lingüístico e estilístico na novela galega', Grial, 90: 475–86. Néveda: Primeiro acerto lingüístico e estilístico na novela galega Grial 90 475 86 Google Scholar

Sánchez Jiménez, Antonio, 2008. 'Adulterio y folletín en "La gaviota", de Fernán Caballero: análisis de una contradicción en el contexto de su campo literario', Rilce, 24.1: 168–82. Adulterio y folletín en "La gaviota", de Fernán Caballero: análisis de una contradicción en el contexto de su campo literario Rilce 24 168 82 Google Scholar

Sanjurjo Fernández, Victoria, 1994. 'Introducción', Obra completa, María Mariño, (Vigo: Xerais), pp. 11–57. Google Scholar

Santana, Mario, 2005. 'Mapping National Literatures: Some Observations on Contemporary Hispanism', in Spain beyond Spain: Modernity, Literary History, and National identity, ed. Bradley S. Epps and Luis Fernández Cifuentes (Lewisburg: Bucknell University Press), pp. 109–24. Google Scholar

Schiesari, Juliana, 1992. The Gendering of Melancholia: Feminism, Psychoanalysis, and the Symbolics of Loss in Renaissance Literature (Ithaca: Cornell University Press). The Gendering of Melancholia: Feminism, Psychoanalysis, and the Symbolics of Loss in Renaissance Literature Google Scholar

Tamen, Miguel, 1999. 'Introduction: Ghosts Revisited: An Essay on Literary History', in A Revi sionary History of Portuguese Literature, ed. Miguel Tamen and Helena C. Buescu (New York and London: Garland), pp. xi–xxi. Introduction: Ghosts Revisited: An Essay on Literary History A Revi sionary History of Portuguese Literature xi xxi Google Scholar

Tompkins, Janet, 1985. Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790–1860 (New York: Oxford University Press). Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790–1860 Google Scholar

Vilavedra, Dolores, 2007. 'O escritor e a síndrome do Padornelo', in El País, 23 November 2007. Available at http://www.elpais.com/articulo/Galicia/escritor/sindrome/do/Padornelo/elpepiautgal/20071123elpgal_19/Tes Google Scholar

Williams, Raymond, 1983. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (Oxford University Press). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society Google Scholar

Zagajewski, Adam, 2004. In Defense of Ardor, tr. Clare Cavanagh (New York: Farrar, Straus and Giroux). tr. Clare Cavanagh In Defense of Ardor Google Scholar

http://nubosidadevariabel.blogspot.com/2007/08/o-sistema-de-teresa-moure.html Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

Carballeira, Helena Miguélez

Carballeira, Helena Miguélez