Bulletin of Hispanic Studies

Spectres of the Nation: Forms of Resistance to Literary Nationalism

Bulletin of Hispanic Studies (2009), 86, (2), 231–248.

Abstract

This essay takes the naturalized link between 'the shared home and its language and territory' – and turns it on its head, postulating instead the centrality, in Galician literary production, of what, following Beckett, it refers to as the 'unspeakable home'. Focusing on the works of Rosalía de Castro, considered the foundational texts of modern Galician literature, this essay shows how this most canonical of writers, far from perpetuating the 'illusion of continuity' of which we wrote above, in fact locates her work in the liminal spaces between possession and dispossession, the cracks and fissures between reality and the supernatural inhabited by the ghosts who, it argues, constitute the crux of the national project.

Este ensaio trata un tema chave para o entendemento da cultura galega hoxe en día: a ligazón naturalizada entre o que a autora chama 'a casa común e a súa lingua e territorio'. Rábade Villar reinterpreta esta ecuación ao tempo que suliña a importancia na produción literaria galega do que ela chama, 'o fogar impronunciable', seguindo a Beckett. Centrándose nos traballos de Rosalía de Castro, considerados os textos fundacionais da literatura galega moderna, Rábade Villar demostra como a escritora máis canónica, lonxe de perpetuar unha ilusión de continuidade no contexto da historia literaria galega, sitúa o seu traballo no límite entre a posesión e a desherdanza, así como nas fendas entre a realidade e o medio supernatural, habitado por pantasmas, e que, segundo Rábade Villar, constitúe un dos aspectos máis problemáticos do proxecto nacional.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Abraham, Nicolas and Maria Torok, 1978. L'Écorce et le noyau (Paris: Flammarion). L'Écorce et le noyau Google Scholar

Agamben, Giorgio, 1989. La parola e il fantasma nella cultura occidentale (Turín: Eunaudi). La parola e il fantasma nella cultura occidentale Google Scholar

Angueira, Anxo, 2008. 'De provincia a república', A Trabe de ouro, 73.1: 127–29. De provincia a república A Trabe de ouro 73 127 29 Google Scholar

Beramendi, Xusto, 2007. De provincia a nación. Historia do galeguismo político (Vigo: Xerais). De provincia a nación. Historia do galeguismo político Google Scholar

Bermúdez, Silvia, Antonio Cortijo Ocaña and Timothy McGovern (eds.), 2002. De naciones sin estado a la España postnacional (Boulder: Society of Spanish and Spanish-American Studies). De naciones sin estado a la España postnacional Google Scholar

Blanco, Carmen, 1995. 'Rosalía de Castro: a estranxeira na súa patria', Colóquio/Letras, 137–38: 81–92. Rosalía de Castro: a estranxeira na súa patria Colóquio/Letras 137–38 81 92 Google Scholar

Brogan, Kathleen, 1995. 'American Stories of Cultural Haunting: Tales of Heirs and Ethnographers', College English, 57.2: 149–50. American Stories of Cultural Haunting: Tales of Heirs and Ethnographers College English 57 149 50 Google Scholar

Buescu, Helena and Miguel Tamen, 1999. A Revisionary History of Portuguese Literature (New York: Garland Publications). A Revisionary History of Portuguese Literature Google Scholar

Castany Prado, Bernat, 2007. Literatura posnacional (Murcia: Universidad de Murcia). Literatura posnacional Google Scholar

Castricano, Jodey, 2001. Cryptomimesis: The Gothic and Jacques Derrida's Ghost Writing (Montreal/Kingston/London: Ithaca/McGuill/Queen's University Press). Cryptomimesis: The Gothic and Jacques Derrida's Ghost Writing Google Scholar

Castro, Rosalía de, 1993. Follas novas, ed. Henrique Monteagudo e Dolores Vilavedra (Vigo: Galaxia). Follas novas Google Scholar

Cixous, Hélène, 1976. 'Fiction and its Phantoms: A Reading of Freud's Das Unheimliche (The "Uncanny")', New Literary History, 7.3: 525–48. Fiction and its Phantoms: A Reading of Freud's Das Unheimliche (The "Uncanny") New Literary History 7 525 48 Google Scholar

Cuesta Abad, José Manuel, 2008. Clausuras de Pierre Klossowski (Madrid: Círculo de Bellas Artes). Clausuras de Pierre Klossowski Google Scholar

Cunqueiro, Álvaro, 1982. As crónicas do sochantre, in Obra en galego completa. Vol. II. Narrativa (Vigo: Galaxia). As crónicas do sochantre Obra en galego completa. Google Scholar

Curros Enríquez, Manuel, 1999. O divino sainete, ed. Xavier Baixeras (Vigo: Xerais). O divino sainete Google Scholar

Davies, Catherine, 1995. 'The Return to Mother Cathedral, a Stranger in No Man's Land: Rosalía de Castro through Julia Kristeva', Neophilologus, 79.1: 63–81. The Return to Mother Cathedral, a Stranger in No Man's Land: Rosalía de Castro through Julia Kristeva Neophilologus 79 63 81 Google Scholar

Davis, Colin, 2005. 'Hauntology, Spectres and Phantoms', French Studies, 59.3: 373–79. Hauntology, Spectres and Phantoms French Studies 59 373 79 Google Scholar

Derrida, Jacques, 1994. Spectres of Marx: The State of Debt, the Work of Mourning, and the New International, tr. Peggy Kamuf (London: Routledge). tr. Peggy Kamuf Spectres of Marx: The State of Debt, the Work of Mourning, and the New International Google Scholar

Didi-Huberman, Georges, 1992. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde (Paris: Minuit). Ce que nous voyons, ce qui nous regarde Google Scholar

Dopico, Montse, and A. R. López (eds.), 2008. 'Rosalía, o nome inesgotable', Revista das Letras, 5 May: 3–7. Google Scholar

Dyman, Jenni, 1996. Lurking Feminism: The Ghost Stories of Edith Warton (New York: Peter Lang). Lurking Feminism: The Ghost Stories of Edith Warton Google Scholar

Ferreiro, Celso Emilio, 1990 [1962]. Longa noite de pedra, ed. Gonzalo Navaza (Vigo: Xerais). Google Scholar

González-Millán, Xoán, 1991. Silencio, parodia e subversión. Cinco ensaios sobre literatura galega contemporánea (Vigo: Xerais). Silencio, parodia e subversión. Cinco ensaios sobre literatura galega contemporánea Google Scholar

González-Millán, Xoán, 1994. 'Do nacionalismo literario a unha literatura nacional. Hipóteses de traballo para un estudio institucional da literatura galega', Anuario de Estudios Literarios Galegos, 1994: 67–81. Google Scholar

Gordon, Avery F., 2001. Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination (Minneapolis: University of Minnesota Press). Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination Google Scholar

Hooper, Kirsty, 2006. 'Novas cartografías nos estudos galegos. Nacionalismo literario, literatura nacional, lecturas posnacionais', Anuario de Estudios Literarios Galegos 2005: 64–73. Google Scholar

Jackson, Rosemary, 1981. Fantasy: The Literature of Subversion (London: Routledge). Fantasy: The Literature of Subversion Google Scholar

Johnson, Erica L., 2004. 'Giving Up the Ghost: National and Literary Haunting in Orlando', Modern Fiction Studies, 50/1: 110–28. Giving Up the Ghost: National and Literary Haunting in Orlando Modern Fiction Studies 50/1 110 28 Google Scholar

Labanyi, Jo, 2000. 'History and Hauntology; or, What Does One Do with the Ghosts of the Past?', in Disremembering the Dictatorship: The Politics of Memory in the Spanish Transition to Democracy, ed. Joan Ramón Resina (Amsterdam: Rodopi), pp. 65–82. History and Hauntology; or, What Does One Do with the Ghosts of the Past? Disremembering the Dictatorship: The Politics of Memory in the Spanish Transition to Democracy 65 82 Google Scholar

Labanyi, Jo, 2002. 'Engaging with Ghosts; or, Theorizing Culture in Modern Spain', in Constructing Identity in Twentieth-Century Spain, Theoretical Debates and Cultural Practice, ed. Jo Labanyi (Oxford: Oxford University Press), pp. 1–14. Engaging with Ghosts; or, Theorizing Culture in Modern Spain Constructing Identity in Twentieth-Century Spain, Theoretical Debates and Cultural Practice 1 14 Google Scholar

Labanyi, Jo, 2006. 'Historias de víctimas: la memoria histórica y el testimonio en la España contemporánea', Iberoamericana, 25: 87–98. Historias de víctimas: la memoria histórica y el testimonio en la España contemporánea Iberoamericana 25 87 98 Google Scholar

Manuel Antonio, 1998. De catro a catro, ed. Helena González Fernández (Vigo: Galaxia). De catro a catro Google Scholar

Masschelein, Anneleen, 2002. 'The Concept as Ghost: Conceptualization of the Uncanny in the Late-Twentieth-Century Theory', Mosaic, 35.1: 53–68. The Concept as Ghost: Conceptualization of the Uncanny in the Late-Twentieth-Century Theory Mosaic 35 53 68 Google Scholar

Méndez Ferrín, Xosé Luís, 2006. 'Resposta do Excelentísimo Señor Don Xosé Luís Méndez Ferrín', in De Manuel María a Ferrín, a grande xeración. Discurso lido o día 22 de abril de 2006, no acto da súa recepción, polo Ilustrísimo Señor Don Darío Xohán Cabana Yanes (A Coruña: Real Academia Galega), pp. 53–62. Resposta do Excelentísimo Señor Don Xosé Luís Méndez Ferrín De Manuel María a Ferrín, a grande xeración. Discurso lido o día 22 de abril de 2006, no acto da súa recepción, polo Ilustrísimo Señor Don Darío Xohán Cabana Yanes 53 62 Google Scholar

Owen, Alex, 1989. The Darkened Room: Women, Power and Spiritualism in Late Victorian England (London: Virago Press). The Darkened Room: Women, Power and Spiritualism in Late Victorian England Google Scholar

Sebald, W. G., 2003. 'An Attempt at Restitution', in Campo santo, ed. Sven Meyer (London: Penguin), pp. 206–15. An Attempt at Restitution Campo santo 206 15 Google Scholar

Spivak, Gayatri Chakravorty, 1995. 'Ghostwriting', Diacritics, 25.2: 65–84. Ghostwriting Diacritics 25 65 84 Google Scholar

Thiesse, Anne-Marie, 2008. La nation moderne, corps, politique et communauté culturelle. Conséquences et problèmes actuels/A nación moderna: entidade política e comunidade cultural. Consecuencias e problemas actuais (Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega). La nation moderne, corps, politique et communauté culturelle. Conséquences et problèmes actuels/A nación moderna: entidade política e comunidade cultural. Consecuencias e problemas actuais Google Scholar

Ubersfeld, Anne, 1980. La relation théâtrale (Lille: PUL). La relation théâtrale Google Scholar

Wolfrey, Julian, 2002. Victorian Hauntings: Spectrality, Gothic, the Uncanny and Literature (Basingstoke: Palgrave). Victorian Hauntings: Spectrality, Gothic, the Uncanny and Literature Google Scholar

Abraham, Nicolas and Maria Torok, 1978. L'Écorce et le noyau (Paris: Flammarion). L'Écorce et le noyau Google Scholar

Agamben, Giorgio, 1989. La parola e il fantasma nella cultura occidentale (Turín: Eunaudi). La parola e il fantasma nella cultura occidentale Google Scholar

Angueira, Anxo, 2008. 'De provincia a república', A Trabe de ouro, 73.1: 127–29. De provincia a república A Trabe de ouro 73 127 29 Google Scholar

Beramendi, Xusto, 2007. De provincia a nación. Historia do galeguismo político (Vigo: Xerais). De provincia a nación. Historia do galeguismo político Google Scholar

Bermúdez, Silvia, Antonio Cortijo Ocaña and Timothy McGovern (eds.), 2002. De naciones sin estado a la España postnacional (Boulder: Society of Spanish and Spanish-American Studies). De naciones sin estado a la España postnacional Google Scholar

Blanco, Carmen, 1995. 'Rosalía de Castro: a estranxeira na súa patria', Colóquio/Letras, 137–38: 81–92. Rosalía de Castro: a estranxeira na súa patria Colóquio/Letras 137–38 81 92 Google Scholar

Brogan, Kathleen, 1995. 'American Stories of Cultural Haunting: Tales of Heirs and Ethnographers', College English, 57.2: 149–50. American Stories of Cultural Haunting: Tales of Heirs and Ethnographers College English 57 149 50 Google Scholar

Buescu, Helena and Miguel Tamen, 1999. A Revisionary History of Portuguese Literature (New York: Garland Publications). A Revisionary History of Portuguese Literature Google Scholar

Castany Prado, Bernat, 2007. Literatura posnacional (Murcia: Universidad de Murcia). Literatura posnacional Google Scholar

Castricano, Jodey, 2001. Cryptomimesis: The Gothic and Jacques Derrida's Ghost Writing (Montreal/Kingston/London: Ithaca/McGuill/Queen's University Press). Cryptomimesis: The Gothic and Jacques Derrida's Ghost Writing Google Scholar

Castro, Rosalía de, 1993. Follas novas, ed. Henrique Monteagudo e Dolores Vilavedra (Vigo: Galaxia). Follas novas Google Scholar

Cixous, Hélène, 1976. 'Fiction and its Phantoms: A Reading of Freud's Das Unheimliche (The "Uncanny")', New Literary History, 7.3: 525–48. Fiction and its Phantoms: A Reading of Freud's Das Unheimliche (The "Uncanny") New Literary History 7 525 48 Google Scholar

Cuesta Abad, José Manuel, 2008. Clausuras de Pierre Klossowski (Madrid: Círculo de Bellas Artes). Clausuras de Pierre Klossowski Google Scholar

Cunqueiro, Álvaro, 1982. As crónicas do sochantre, in Obra en galego completa. Vol. II. Narrativa (Vigo: Galaxia). As crónicas do sochantre Obra en galego completa. Google Scholar

Curros Enríquez, Manuel, 1999. O divino sainete, ed. Xavier Baixeras (Vigo: Xerais). O divino sainete Google Scholar

Davies, Catherine, 1995. 'The Return to Mother Cathedral, a Stranger in No Man's Land: Rosalía de Castro through Julia Kristeva', Neophilologus, 79.1: 63–81. The Return to Mother Cathedral, a Stranger in No Man's Land: Rosalía de Castro through Julia Kristeva Neophilologus 79 63 81 Google Scholar

Davis, Colin, 2005. 'Hauntology, Spectres and Phantoms', French Studies, 59.3: 373–79. Hauntology, Spectres and Phantoms French Studies 59 373 79 Google Scholar

Derrida, Jacques, 1994. Spectres of Marx: The State of Debt, the Work of Mourning, and the New International, tr. Peggy Kamuf (London: Routledge). tr. Peggy Kamuf Spectres of Marx: The State of Debt, the Work of Mourning, and the New International Google Scholar

Didi-Huberman, Georges, 1992. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde (Paris: Minuit). Ce que nous voyons, ce qui nous regarde Google Scholar

Dopico, Montse, and A. R. López (eds.), 2008. 'Rosalía, o nome inesgotable', Revista das Letras, 5 May: 3–7. Google Scholar

Dyman, Jenni, 1996. Lurking Feminism: The Ghost Stories of Edith Warton (New York: Peter Lang). Lurking Feminism: The Ghost Stories of Edith Warton Google Scholar

Ferreiro, Celso Emilio, 1990 [1962]. Longa noite de pedra, ed. Gonzalo Navaza (Vigo: Xerais). Google Scholar

González-Millán, Xoán, 1991. Silencio, parodia e subversión. Cinco ensaios sobre literatura galega contemporánea (Vigo: Xerais). Silencio, parodia e subversión. Cinco ensaios sobre literatura galega contemporánea Google Scholar

González-Millán, Xoán, 1994. 'Do nacionalismo literario a unha literatura nacional. Hipóteses de traballo para un estudio institucional da literatura galega', Anuario de Estudios Literarios Galegos, 1994: 67–81. Google Scholar

Gordon, Avery F., 2001. Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination (Minneapolis: University of Minnesota Press). Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination Google Scholar

Hooper, Kirsty, 2006. 'Novas cartografías nos estudos galegos. Nacionalismo literario, literatura nacional, lecturas posnacionais', Anuario de Estudios Literarios Galegos 2005: 64–73. Google Scholar

Jackson, Rosemary, 1981. Fantasy: The Literature of Subversion (London: Routledge). Fantasy: The Literature of Subversion Google Scholar

Johnson, Erica L., 2004. 'Giving Up the Ghost: National and Literary Haunting in Orlando', Modern Fiction Studies, 50/1: 110–28. Giving Up the Ghost: National and Literary Haunting in Orlando Modern Fiction Studies 50/1 110 28 Google Scholar

Labanyi, Jo, 2000. 'History and Hauntology; or, What Does One Do with the Ghosts of the Past?', in Disremembering the Dictatorship: The Politics of Memory in the Spanish Transition to Democracy, ed. Joan Ramón Resina (Amsterdam: Rodopi), pp. 65–82. History and Hauntology; or, What Does One Do with the Ghosts of the Past? Disremembering the Dictatorship: The Politics of Memory in the Spanish Transition to Democracy 65 82 Google Scholar

Labanyi, Jo, 2002. 'Engaging with Ghosts; or, Theorizing Culture in Modern Spain', in Constructing Identity in Twentieth-Century Spain, Theoretical Debates and Cultural Practice, ed. Jo Labanyi (Oxford: Oxford University Press), pp. 1–14. Engaging with Ghosts; or, Theorizing Culture in Modern Spain Constructing Identity in Twentieth-Century Spain, Theoretical Debates and Cultural Practice 1 14 Google Scholar

Labanyi, Jo, 2006. 'Historias de víctimas: la memoria histórica y el testimonio en la España contemporánea', Iberoamericana, 25: 87–98. Historias de víctimas: la memoria histórica y el testimonio en la España contemporánea Iberoamericana 25 87 98 Google Scholar

Manuel Antonio, 1998. De catro a catro, ed. Helena González Fernández (Vigo: Galaxia). De catro a catro Google Scholar

Masschelein, Anneleen, 2002. 'The Concept as Ghost: Conceptualization of the Uncanny in the Late-Twentieth-Century Theory', Mosaic, 35.1: 53–68. The Concept as Ghost: Conceptualization of the Uncanny in the Late-Twentieth-Century Theory Mosaic 35 53 68 Google Scholar

Méndez Ferrín, Xosé Luís, 2006. 'Resposta do Excelentísimo Señor Don Xosé Luís Méndez Ferrín', in De Manuel María a Ferrín, a grande xeración. Discurso lido o día 22 de abril de 2006, no acto da súa recepción, polo Ilustrísimo Señor Don Darío Xohán Cabana Yanes (A Coruña: Real Academia Galega), pp. 53–62. Resposta do Excelentísimo Señor Don Xosé Luís Méndez Ferrín De Manuel María a Ferrín, a grande xeración. Discurso lido o día 22 de abril de 2006, no acto da súa recepción, polo Ilustrísimo Señor Don Darío Xohán Cabana Yanes 53 62 Google Scholar

Owen, Alex, 1989. The Darkened Room: Women, Power and Spiritualism in Late Victorian England (London: Virago Press). The Darkened Room: Women, Power and Spiritualism in Late Victorian England Google Scholar

Sebald, W. G., 2003. 'An Attempt at Restitution', in Campo santo, ed. Sven Meyer (London: Penguin), pp. 206–15. An Attempt at Restitution Campo santo 206 15 Google Scholar

Spivak, Gayatri Chakravorty, 1995. 'Ghostwriting', Diacritics, 25.2: 65–84. Ghostwriting Diacritics 25 65 84 Google Scholar

Thiesse, Anne-Marie, 2008. La nation moderne, corps, politique et communauté culturelle. Conséquences et problèmes actuels/A nación moderna: entidade política e comunidade cultural. Consecuencias e problemas actuais (Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega). La nation moderne, corps, politique et communauté culturelle. Conséquences et problèmes actuels/A nación moderna: entidade política e comunidade cultural. Consecuencias e problemas actuais Google Scholar

Ubersfeld, Anne, 1980. La relation théâtrale (Lille: PUL). La relation théâtrale Google Scholar

Wolfrey, Julian, 2002. Victorian Hauntings: Spectrality, Gothic, the Uncanny and Literature (Basingstoke: Palgrave). Victorian Hauntings: Spectrality, Gothic, the Uncanny and Literature Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

Rábade Villar, María Do Cebreiro