Romani Studies

Reviews

Romani Studies (2009), 19, (2), 169–190.

Abstract

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

 Google Scholar

Jakoubek, Marek. 2008. Bibliografický přehled překladové (odborné) ciganologické literatury vydané v ČR a SR po roce 1989 [Bibliographical overview of the translated (specialized) Gypsy studies literature published in the Czech/Slovak Republic after 1989]. AntropoWEBZIN 2–3: 45–57, >AntropoWEB> http://antropologie.zcu.cz/index.php?webzin=973&static=webzin Google Scholar

Cohn, Werner. 1973. The Gypsies. Philippines: Addison-Wesley Publishing Company. The Gypsies Google Scholar

Gay y Blasco, Paloma. 2002. Gypsy/Roma diasporas. A comparative perspective. Social Anthropology. 10(2): 173–88. Gypsy/Roma diasporas A comparative perspective. Social Anthropology. 10 173 88 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

Barša, Pavel. 2005. Konec Romů v Česku? Kacířské eseje plzeňských antropologů. Politologický časopis 1/2005. Also available at: http://www.varianty.cz/download/pdf/texts_8.pdf Google Scholar

Browne, K. D., Hamilton-Giachritis, C. E., Johnson, R., and Ostergren, M. 2006. The overuse of institutional care for young children in Europe. British Medical Journal. 332 (25/02/06): 485–7. The overuse of institutional care for young children in Europe British Medical Journal 332 485 7 Google Scholar

Budilová, Lenka and Jakoubek, Marek. 2005. Ritual impurity and kinship in Gypsy osada in eastern Slovakia. Romani Studies. Fifth Series. 15(1): 1–29. Ritual impurity and kinship in Gypsy osada in eastern Slovakia Romani Studies. Fifth Series. 15 1 29 Google Scholar

Budilová, Lenka and Jakoubek, Marek. 2006. Kinship, social organisation and genealogical manipulations in Gypsy osadas in eastern Slovakia. Romani Studies. Fifth Series. 16(1): 63–82. Kinship, social organisation and genealogical manipulations in Gypsy osadas in eastern Slovakia Romani Studies. Fifth Series. 16 63 82 Google Scholar

Centrum aplikované anthropologie a terénního výzkumu. 2005. Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených romských komunit (HS 108/03). Období realizace: 2004/05. Zadavatel: MPSV. Řešitel: Mgr. Tomáš Hirt, PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. http://www.caat.cz/vyzkumy-a-analyzy/realizovaneprojekty/84-dlouhodoby-stacionarni-terenni-vyzkum-socialn-vylouenychromskych-komunit-hs-10803 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

Jakoubek, Marek, ed. Hirt, Tomáš. 2004. Romové: kulturologické etudy. Plzeň: Aleš Čeněk. Romové: kulturologické etudy Google Scholar

Jakoubek, Marek, ed. Poduška, Ondřej. 2003. Romské osady v kulturologické perspektivě. Brno: Doplněk. Romské osady v kulturologické perspektivě Google Scholar

Jařab, Jan. 2007. Integrovaní Romové jsou taky Romy. Romano Hangos. ročník 9, číslo 7. 16 April 2007. http://www.romanohangos.cekit.cz/clanek.php?idclanek=1629 Google Scholar

 Google Scholar

Liszt, Franz. 1859. Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie. Paris: Librairie Nouvelle. Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

Miller, Carol. 2001. Luck and three Gypsy folktales. Journal of Folklore Research. 38(3): 263–84. Luck and three Gypsy folktales Journal of Folklore Research. 38 263 84 Google Scholar

Miller, Carol. 1997. Luck: how the Machvaia make it and keep it. Journal of the Gypsy Lore Society. Fifth Series. 7(1): 1–26. Luck: how the Machvaia make it and keep it Journal of the Gypsy Lore Society. Fifth Series. 7 1 26 Google Scholar

Miller, Carol. 1994. Respect and rank among the Machvaia Roma. Journal of the Gypsy Lore Society. Fifth Series. 4(3): 75–94. Respect and rank among the Machvaia Roma Journal of the Gypsy Lore Society. Fifth Series. 4 75 94 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

Miller, Carol, and Gropper, Rena. 2001. Exploring new worlds in American Romani studies. Romani Studies. Fifth Series. 11(2): 81–110 Exploring new worlds in American Romani studies Romani Studies. Fifth Series. 11 81 110 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details