Catalan Review

Francesc Renart i Arús (1783-1853) I Els Orígens Del Teatre Català Vuitcentista

Catalan Review (2010), 24, (1), 171–188.

Abstract

This article examines the influence of Spanish sainete (in the second half of the eighteenth century) on the birth of Catalan «costumista» literature in the first half of the nineteenth century. Taking as a point of analysis the work of Francesc Renart i Arús, a undervalued playwright, it offers a biographical sketch, and informs the reader about some forgotten and neglected works. It expands the number of titles of the author, and points out to some errors of attribution of books that he never wrote. Overall, it stresses the dedication and importance of Renart i Arús on the birth and introduction of dramatic poetry in the Catalan eigtheen century commercial theater.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Alegret, Joan. Poesia catalana de l'arxiu de Francesc Renart i Arús. Resum de la tesi presentada… Barcelona: Universitat de Barcelona, 1979. Poesia catalana de l'arxiu de Francesc Renart i Arús. Resum de la tesi presentada Google Scholar

Artís, Josep. «La Renaixença teatral. Francesc Renart i Arús, precursor». Tres conferències sobre teatre retrospectiu. Barcelona: Publicacions de la Institució del Teatre, 1933. 246-263. Tres conferències sobre teatre retrospectiu 246 263 Google Scholar

Artís, Josep. «Robreño, actor professional.» Revista de Catalunya 85 (15-4-1938), 556-564. «Robreño, actor professional.» Revista de Catalunya 85 556 564 Google Scholar

Bassegoda Nonell, Juan. «La familia Renart». Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Tercera época, 798. Vol. XLIV 13 (1979), 345-384. [Separata] Google Scholar

Broch, Àlex, dir. Diccionari de la Literatura Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2008. Diccionari de la Literatura Catalana Google Scholar

Curet, Francesc. El arte dramático en el resurgir de Cataluña. Barcelona: Minerva, 1917. El arte dramático en el resurgir de Cataluña Google Scholar

Curet, Francesc. Història del teatre català. Barcelona: Aedos, 1967. Història del teatre català Google Scholar

Curet, Francesc. Teatres particulars a Barcelona en el segle xviiiè. Barcelona: Institució del Teatre, 1935. Teatres particulars a Barcelona en el segle xviiiè Google Scholar

Elías de Molins, Antonio. Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX. Barcelona, 1889-1895. 2 V. [Hildesheim i Nova York: Georg Olms Verlag, 1972] Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX 2 Google Scholar

Fàbregas, Xavier. «La nova literatura popular: tradició i moderni». Història de la literatura catalana. Vol. 8. Ed. a cura de M. de Riquer, Antoni Comas i Joaquim Molas. Barcelona: Ariel, 1986. 54-69. Història de la literatura catalana 8 54 69 Google Scholar

Fàbregas, Xavier. Les formes de diversió en la societat catalana romàntica. Barcelona: Curial, 1975. Les formes de diversió en la societat catalana romàntica Google Scholar

Fàbregas, Xavier. «Teatre del segle xix». Prado, Joan Manuel i Francesc Vallverdú (dir.). Història de la literatura catalana. Barcelona: Edicions 62 i Ediciones Orbis, 1985. 225-236. Història de la literatura catalana 225 236 Google Scholar

Font, Melcior. «Francesc Renart i Arús». El teatre català anterior a Pitarra. Josep Robreño. Francesc Renart. Abdon Tarrades. Barcelona: Barcino, 1928. 91-96. El teatre català anterior a Pitarra. Josep Robreño. Francesc Renart. Abdon Tarrades 91 96 Google Scholar

Gallén, Enric. «Notícia sobre la recerca del teatre català del segle XIX». Anuari Verdaguer. Revista d'Estudis Literaris del Segle XIX (2007): 307-318. «Notícia sobre la recerca del teatre català del segle XIX» Anuari Verdaguer. Revista d'Estudis Literaris del Segle XIX 307 318 Google Scholar

Gies, David. T. El teatro en la España del siglo XIX. Cambridge: Cambridge UP, 1996. El teatro en la España del siglo XIX Google Scholar

Jorba, Manuel. «Literatura, llengua i Renaixença: la renovació romàntica». Història de la cultura catalana. Vol. IV. Romanticisme i Renaixença, 1800-1860. Sota la direcció de Pere Gabriel. Barcelona: Edicions 62, 1985. 77-132. Història de la cultura catalana. Vol. IV. Romanticisme i Renaixença, 1800-1860 62 77 132 Google Scholar

Lafarga, Francisco. Las traducciones españolas del teatro francés (1700-1835). Vol. 1. Bibliografia de impresos. Barcelona: PEUB, 1983. 209 [531]. Las traducciones españolas del teatro francés (1700-1835). Vol. 1. Bibliografia de impresos 209 Google Scholar

Mas i Vives, Joan. «Esquema per a una revisió del teatre català del segle XIX». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXXIII (= Miscel·lània Germà Colón 6). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996. 109-123. «Esquema per a una revisió del teatre català del segle XIX» Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXXIII 109 123 Google Scholar

Morell, Carme. «El teatre.» Panorama crític de la literatura catalana. Vol. 4. Segle XIX. Sota la direcció d'Enric Cassany. Barcelona: Vicens Vives, 2009. 290-299. Panorama crític de la literatura catalana. Vol. 4. Segle XIX 290 299 Google Scholar

Nanot-Renart, Pedro. Biografía de don Francisco Renart y Arús. Discurs llegit a la RABLB, en la sessió del dia 24 de novembre de 1881. [ABLB, UI 47, lligall 33è, núm. 4]. Google Scholar

Palau i Dulcet, Antoni. Manual del librero hispanoamericano. Vol. XVI. Barcelona: Librería Palau, 1964. Manual del librero hispanoamericano XVI Google Scholar

Pi i Arimon, Andreu A. Barcelona, antigua y moderna, o descripción e historia…, Barcelona: Imprenta y Librería Politécnica de Tomàs Gorchs, 1874. 275. Barcelona, antigua y moderna, o descripción e historia 275 Google Scholar

Rubió i Balaguer, Jordi. Història de la Literatura Catalana. Vol. III. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986. Història de la Literatura Catalana III Google Scholar

Sala Valldaura, Josep Maria. «El fet teatral a la ratlla de 1800». Anuari Verdaguer. Revista d'estudis literaris del segle xix 13 (2005). 327-353. «El fet teatral a la ratlla de 1800» Anuari Verdaguer. Revista d'estudis literaris del segle xix 13 327 353 Google Scholar

Sala Valldaura, Josep Maria. El teatro en Barcelona, entre la Ilustración y el Romanticismo. Lleida: Milenio, 2000. El teatro en Barcelona, entre la Ilustración y el Romanticismo Google Scholar

Sala Valldaura, Josep Maria. Història del teatre a Catalunya. Vic: Eumo, 2006. Història del teatre a Catalunya Google Scholar

Sala Valldaura, Josep Maria. ed. Teatre català burlesc del segle xviii. Barcelona: Barcino, 2007. Teatre català burlesc del segle xviii Google Scholar

Sansano, Gabriel. «Els models dramàtics de Josep Bernat i Baldoví: Ramón de la Cruz i els plecs de comèdies». Teatre breu: procediments, formes i contextos. Ed. a cura de Núria Santamaria i Isabel Marcillas. València: Universitat de València, 2011. En premsa. Teatre breu: procediments, formes i contextos Google Scholar

Sansano, Gabriel. «La fortuna de Ramón de la Cruz en el teatre català vuitcentista: els inicis de Josep Robrenyo». Interacciones entre las literaturas ibéricas. Vol. 2. Ed. a cura de F. Lafarga, L. Pegenaute i E. Gallén. Berna: Peter Lang, 2010. 493-510. Interacciones entre las literaturas ibéricas 2 493 510 Google Scholar

Sansano, Gabriel. «Vicenç Albertí i la reescriptura del teatre popular espanyol de l'últim terç del segle xviii. A propòsit d'El criat de les obligacions i altres obres». Actes de les Jornades Vicenç Albertí i el teatre entre la Il·lustració i el Romanticisme. Menorca, 26 a 28 de març de 2010. Ed. a cura de Fina Salord. Maó: IME, 2011. En premsa. Actes de les Jornades Vicenç Albertí i el teatre entre la Il·lustració i el Romanticisme. Menorca, 26 a 28 de març de 2010 Google Scholar

Suero Roca, Maria Teresa. El teatre representat a Barcelona de 1800 a 1830. Barcelona: Institut del Teatre, 1987-1997. 4 v. El teatre representat a Barcelona de 1800 a 1830 4 Google Scholar

Tubino, Francisco M. Historia del renacimiento literario contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia. Madrid: Imprenta y Fundición de M. Tello, 1880. [Edició facsímil, amb una introducció de Josep M. Domingo. Lleida: Punctum, 2005] Historia del renacimiento literario contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia Google Scholar

Villalonga, Anna-Maria. «El "serial" d'en Saldoni i la Margarida: una mostra de la casuística del sainet català». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes LVI (= Miscel·lània Joaquim Molas 1). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008. 61-88. «El "serial" d'en Saldoni i la Margarida: una mostra de la casuística del sainet català» Estudis de Llengua i Literatura Catalanes LVI 61 88 Google Scholar

Yxart, Josep. «Teatre català. Ensaig històric-crític». Entorn de la literatura catalana de la Restauració. [Obres catalanes. Barcelona: L'Avenç, 1896. 214-340] Ed. a cura de Jordi Castellanos. Barcelona: Edicions 62 i la Caixa, 1980. 41-127. Entorn de la literatura catalana de la Restauració 41 127 Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

Sansano, Gabriel