Catalan Review

Tot Entenent Amador mi Entengua: La Transmissió Del Poema 87 en el Cançoner G D'Ausiàs March

Catalan Review (2010), 24, (1), 59–77.

Abstract

Ausias March's poem 87, probably the most important for understanding his theory of love, is duplicated in G songbook. This codex has a complex structure for joining sections of different backgrounds and codicological time. This is the reason for the repetition of the poem, which appears in G1 and G2 sections, with transmission errors in both cases. From the study of these and its codicological variants, I establish the parentage of each version of the poem with other families of textual tradition. The results are expected regarding the relationship of the G1 section with F songbook, while the G2 section, which features an amalgam of sources, had never been linked with the oldest textual tradition of the poetry of March: the H songbook.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Archer, Robert, ed. Ausiàs March. Obra completa.Apèndix. Barcelona: Barcanova, 1997. Obra completa. Apèndix Google Scholar

Beltran, Vicenç. Poesia, escriptura i societat: els camins de March. Castelló de la Plana: Fundació Germà Colón Domènech; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006. Col·lecció Germà Colón d'Estudis Filològics 3. Poesia, escriptura i societat: els camins de March Google Scholar

Bohigas, Pere, ed. Ausiàs March, Poesies, edició revisada per Amadeu-J. Soberanas i Noemi Espinàs. Barcelona: Barcino, 2000. Els Nostres Clàssics B19. [1a edició: 5 v. Els Nostres Clàssics A71, A72, A73, A77, A86. Barcelona: Barcino, 1952-1959] Ausiàs March, Poesies Google Scholar

Lloret, Albert. «La formazione di un canzoniere a stampa». Ecdotica 5 (2008): 103-125. «La formazione di un canzoniere a stampa» Ecdotica 5 103 125 Google Scholar

López Casas, Maria Mercè. «El cancionero D de Ausiàs March, ¿un original de imprenta?». Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Valladolid, 15-19 de septiembre de 2009). Valladolid: Universidad de Valladolid. En premsa. Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Valladolid, 15-19 de septiembre de 2009) Google Scholar

Martos, Josep Lluís. «Cuadernos y génesis del cancionero O1 de Ausiàs March (Biblioteca Universitaria de Valencia Ms. 210)». Actas del II Congreso Internacional «Cancionero de Baena». Ed. a cura de Jesús L. Serrano Reyes. Baena: Ayuntamiento de Baena, 2003. 129-142. «Cuadernos y génesis del cancionero O1 de Ausiàs March (Biblioteca Universitaria de Valencia Ms. 210)» 129 142 Google Scholar

Martos, Josep Lluís. «El cancionero G2 de Ausiàs March y la edición de Baltasar de Romaní». Del impreso al manuscrito en los cancioneros. Ed. a cura de Josep Lluís Martos. Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos. En premsa. Del impreso al manuscrito en los cancioneros Google Scholar

Martos, Josep Lluís. «La duplicació de poemes en el cançoner G d'Ausiàs March y el copista G2b». Cancionero General 7. En premsa. «La duplicació de poemes en el cançoner G d'Ausiàs March y el copista G2b» Cancionero General 7 Google Scholar

Martos, Josep Lluís. «La gènesi del cançoner G d'Ausiàs March: les mans dels copistes de G2 i G4». Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Valladolid, 15-19 de septiembre de 2009). Valladolid: Universidad de Valladolid. En premsa. «La gènesi del cançoner G d'Ausiàs March: les mans dels copistes de G2 i G4» Google Scholar

Martos, Josep Lluís. «La restauración de las obras de Ausiàs March: los cancioneros impresos del siglo xvi». I Canzonieri di Lucrezia. Ed. a cura d'Andrea Baldissera i Giuseppe Mazzocchi. Ferrara: Unipress, 2005. 409-425. I Canzonieri di Lucrezia 409 425 Google Scholar

Massó i Torrents, Jaume. «Manuscrits catalans». Revista de bibliografia catalana 6 (1906): 145-269. «Manuscrits catalans» Revista de bibliografia catalana 6 145 269 Google Scholar

Pagès, Amadeu, ed. Les obres d'Auzias March. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1912-1914. 2 v. Les obres d'Auzias March 2 Google Scholar

Torró, Jaume. «El Cançoner de Saragossa». Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500). Ed. a cura d'Anna Alberni, Lola Badia i Lluís Cabré. Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum i Publicacions URV, 2009. 379-423. Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500) 379 423 Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

Martos, Josep-Lluís