Catalan Review

An Almost Unknown Literature: Catalan Language Writers in Valencia's Kingdom in the Early Modern Age (1500-1800)

Catalan Review (2009), 23, (1), 17–35.

Abstract

This essay provides an overview of literary production in Catalan in the Kingdom of Valencia during the 16th, 17th and 18th centuries, an extensive period of time that has been described as "decadent" on account of the pressure of Castilian and the relative neglect by Valencians of their own language in favor of that of the Hispanic monarchy. However, recent research has revealed the survival of autochthonous literature, which, up until now, has been little-studied.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Aierdi, Joaquim. Dietari. Ed. Vicent J. Escartí. Barcelona: Barcino, 2000. Print. Dietari Google Scholar

Beuter, Pere Antoni. Primera part de la Història de València. Ed. Vicent J. Escartí. Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 1998. Print. Primera part de la Història de València Google Scholar

Bellveser, Ricardo. El "pare" Mulet (1624-1675). Un enigma des velado. Valencia: Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1989. Print. El "pare" Mulet (1624-1675). Un enigma des velado Google Scholar

Bover i Font, August. "La producció poètica en llengua catalana de Joan Ferrandis d'Herèdia." Miscel·lània Joan Fuster. VI. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, 107-116. Print. Miscel·lània Joan Fuster VI 107 116 Google Scholar

Carreres y de Calatayud, Francisco de A. Las fiestas valencianas y su expresión poética (siglos XVI-XVIII). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1949. Print. Las fiestas valencianas y su expresión poética (siglos XVI-XVIII) Google Scholar

Casanova, Emili. "Llegendes i anècdotes sobre Gaspar Blai Arbuixech." Almaig. Estudis i documents, 1 (1985), 26-28. Print. Llegendes i anècdotes sobre Gaspar Blai Arbuixech Almaig. Estudis i documents 1 26 28 Google Scholar

Castaño i Garcia, Joan. Repertori bibliogràfic de la Festa d'Elx. Institució Valenciana d'Estudis i Investigació-Ajuntament d'Elx, Valencia, 1994. Print. Repertori bibliogràfic de la Festa d'Elx Google Scholar

Duran, Eulàlia. Les germanies als Països Catalans. Barcelona: Curial, 1982. Print. Les germanies als Països Catalans Google Scholar

Duran, Eulàlia. Les Croniques valencianes de Guillem Ramon Català i de Miquel Garcia (segle XVI). Valencia: Eliseu Climent Editor, 1984. Print. Les Croniques valencianes de Guillem Ramon Català i de Miquel Garcia (segle XVI) Google Scholar

Elliot, John H. La España Imperial (1469-1716). Barcelona: Círculo de Lectores, 1996. Print. La España Imperial (1469-1716) Google Scholar

Escalas, Romà. Cançoner del duc de Calàbria. 16 exercicis sobre els vuit tons modals. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Musicologia, 1993. Print. Cançoner del duc de Calàbria. 16 exercicis sobre els vuit tons modals Google Scholar

Escartí, Vicent Josep. "Intencionalitats polítiques en les cròniques de Pere Antoni Beuter i de Rafael Martí de Viciana." Miscel·lània Home natge a Rafael Martí de Viciana en el V Centenari del seu naixement, 1502-2002. Valencia: Ajuntament de Borriana/Biblio teca Valenciana, 2003. 205-218. Print. Miscel·lània Home natge a Rafael Martí de Viciana en el V Centenari del seu naixement, 1502-2002 205 218 Google Scholar

Escartí, Vicent Josep. Jaume Bleda i l'expulsió dels moriscos valencians. Valencia: Fundació Bancaixa, 2009. Print. Jaume Bleda i l'expulsió dels moriscos valencians Google Scholar

Escartí, Vicent Josep. "Joan Fuster i la Decadència." Joan Fuster entre nosaltres. València: Generalitat Valenciana, 1993. 109-113. Print. Joan Fuster entre nosaltres 109 113 Google Scholar

Escartí, Vicent Josep. "Joaquim Aierdi i les Notícies de València i son regne (1661-1679)." Caplletra 31 (2001): 75-88. Print. Joaquim Aierdi i les Notícies de València i son regne (1661-1679) Caplletra 31 75 88 Google Scholar

Escartí, Vicent Josep. La primera edició valenciana de l'obra d'Ausiàs March. Valencia: Fundació Bancaixa, 1997. Print. La primera edició valenciana de l'obra d'Ausiàs March Google Scholar

Escartí, Vicent Josep. "Unes consideracions sobre la dietarística valenciana del segle XVII." Caplletra 9 (1990): 119-127. Print. Unes consideracions sobre la dietarística valenciana del segle XVII Caplletra 9 119 127 Google Scholar

Escartí, Vicent Josep. La Vida del pare Pere Esteve, de Leopold Ignasi Planells (1760), Denia: Parròquia de l'Assumpció, 2006. Print. La Vida del pare Pere Esteve Google Scholar

Escartí, Vicent Josep and Rafael Roca. "Ideologia en l'obra de Vicent Manuel Branchat." Escalante i el teatre del segle XIX (Precedents i pervivència). Valencia/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997. 57-84. Print. Escalante i el teatre del segle XIX (Precedents i pervivència) 57 84 Google Scholar

Escartí, Vicent Josep and Rafael Roca. (Eds.). Constantí Llombart i el seu temps. Valencia: Acadèmia Valen ciana de la Llengua, 2005. Print. Constantí Llombart i el seu temps Google Scholar

Espín, Rubert and Maria Assumpció. Carles Ros: idees lingüístiques i edició de l'obra literària. Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 1994. Print. Carles Ros: idees lingüístiques i edició de l'obra literària Google Scholar

Esplugues, Josep. Memòries d'un capellà del segle XVIII. Ed. Emili Casanova. Valencia: Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1989. Print. Memòries d'un capellà del segle XVIII Google Scholar

Ferrando, Antoni. Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 1983. Print. Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX Google Scholar

Ferrando, Antoni. "De la tardor medieval al Renaixement: aspectes d'una gran mutació sociolingüística i cultural a través dels Viciana." Caplletra 34 (2003): 31-53. Print. De la tardor medieval al Renaixement: aspectes d'una gran mutació sociolingüística i cultural a través dels Viciana Caplletra 34 31 53 Google Scholar

Ferrando, Antoni and Vicent Josep Escartí. "El Llibre dels fets del rei Jaume I, testimoni excepcional de la naixença del regne de Va lència." Jaume I. El llibre dels fets. Ed. Antoni Ferrando and Vicent J. Escartí. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2008, 9-43. Print. Jaume I. El llibre dels fets 9 43 Google Scholar

Fresquet, Rafael. "Algunes consideracions al voltant de la prosa didacticoreligiosa del segle XVI." Escriptors valencians de l'Edat Moderna. Ed. Vicent J. Escartí. Valencia: Acadèmia Valencian de la Llengua, 2004, 33-46. Print. Escriptors valencians de l'Edat Moderna 33 46 Google Scholar

Furió Vayà, Joan M. "El record a la València del Barroc." Escriptors valencians de l'Edat Moderna. Ed. Vicent J. Escartí. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2004. 139-148. Print. Escriptors valencians de l'Edat Moderna 139 148 Google Scholar

Fuster, Joan. "Català i castellà entre els valencians de la Il·lustració." Actes del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Ed. Antoni Ferrando. Valencia: Institut Universitari de Filologia Valenciana, 1989. 19-30. Print. Actes del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana 19 30 Google Scholar

Fuster, Joan. La Decadència al País Valencià. Barcelona: Curial, 1976. Print. La Decadència al País Valencià Google Scholar

Galiana, Lluís. Rondalla de rondalles. Ed. Joan E. Pellicer. Valencia: Institut Universitari de Filologia Valencia, 1986. Print. Rondalla de rondalles Google Scholar

García Cárcel, Ricardo. Les Germanies de València. Barcelona: Edicions 62, 1981. Print. Les Germanies de València 62 Google Scholar

Garcia Cárcel, Ricardo and Eugenio Ciscar Pallarés: Moriscos i agermanats. València: Eliseu Climent Editor, 1974. Print. Moriscos i agermanats Google Scholar

Juan-Mompó Rovira, Joaquim. L'obra editada del canonge Teodor Tomàs (València 1677-1748). Estudi lingüístic i edició. Diss. Web. Valencia: University of Valencia, 2007. http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0616108-125201/#documents Google Scholar

Kamen, Henry. Imperio. La formación de España como potencia mundial. Madrid: Aguilar, 2003. Print. Imperio. La formación de España como potencia mundial Google Scholar

Lynch, John. Los Austrias (1516-1598). Barcelona: Crítica, 1992. Print. Los Austrias (1516-1598) Google Scholar

Lozano, Josep. "Mossén Pere Joan Porcar: testimoni crític del Barroc valencià." Escriptors valencians de l'Edat Moderna. Ed. Vicent J. Escartí. Valencia: Acadèmia Valencian de la Llengua, 2004, 149-161. Print. Escriptors valencians de l'Edat Moderna 149 161 Google Scholar

Martí Mestre, Joaquim. El Libre de Antiquitats de la Seu de València. 2 vols. Valencia/Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994. Print. El Libre de Antiquitats de la Seu de València 2 Google Scholar

Martí Mestre, Joaquim. Literatura de canya i cordell al País Valencià: els col·loquis de temàtica jocosa i satírica: edició i estudi lingüístic. Valencia: Comercial Denes, 1997. Print. Literatura de canya i cordell al País Valencià: els col·loquis de temàtica jocosa i satírica: edició i estudi lingüístic Google Scholar

Mas i Usó, Pasqual. Academias valencianas. Descripción y diccionario de poetas del barroco. Kassel: Edition Reichenberger, 1999. Print. Academias valencianas. Descripción y diccionario de poetas del barroco Google Scholar

Milà, Lluís del. El Cortesano, edited by Vicent J. Escartí, with prologues by Vicent J. Escartí and Antoni Tordera, Valencia: Biblioteca Valenciana-Ajuntament de València-Publicacions de la Universitat de València, 2001. Print. El Cortesano Google Scholar

Mora, Ramon. Escrits valencians de l'Edat Moderna. Valencia: Generalitat Valenciana, 2006. Print. Escrits valencians de l'Edat Moderna Google Scholar

Morlà, Pere Jacint. Poesies i col·loquis. Ed. Antoni Ferrando. Valencia: Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1995. Print. Poesies i col·loquis Google Scholar

Muntaner, Ramon. Crònica. Ed. Vicent J. Escartí. València: Institució Alfons el Magnànim, 1999. Print. Crònica Google Scholar

Parellada Casas, Joaquim. "Una traducción inédita de Bernardo Pérez de Chinchón: El tratado llamado socorro de pobres de Juan Luis Vives." Voz y letra: Revista de literatura 9.1 (1998): 77-95. Print. Una traducción inédita de Bernardo Pérez de Chinchón: El tratado llamado socorro de pobres de Juan Luis Vives Voz y letra: Revista de literatura 9 77 95 Google Scholar

Ríos Lloret, Rosa E. Germana de Foix: una mujer, una reina, una corte. Valencia: Biblioteca Valenciana, 2003. Print. Germana de Foix: una mujer, una reina, una corte Google Scholar

Riquer, Martí de. Història de la Literatura Catalana. 4th ed. Barcelona: Ariel, 1984. 4 vols. Print. Història de la Literatura Catalana 4 Google Scholar

Roca Ricart, Rafael. "Bernat Guillem Català de Valeriola i el seu dietari (1568-1607)." Miscel·lània Germà Colón. Vol. 7. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997. 79-94. Print. Bernat Guillem Català de Valeriola i el seu dietari (1568-1607) Miscel·lània Germà Colón 7 79 94 Google Scholar

Roca Ricart, Rafael. "Les relacions entre Teodor Llorente i Constantí Llombart". In Constantí Llombart i el seu temps. Eds. Vicent J. Escartí and Rafael Roca. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2005. 79-109. Print. Constantí Llombart i el seu temps 79 109 Google Scholar

Roca Ricart, Rafael. Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana, Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2007. Print. Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana Google Scholar

Rossich, Albert. "Renaixement, manierisme i barroc en la literatura catalana." Actes del Vuitè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1989, vol. II, 149-179. Print. Actes del Vuitè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes II 149 179 Google Scholar

Simbor Roig, Vicent. Els orígens de la Renaixença Valenciana. Valencia: Institut de Filologia Valenciana, 1980. Print. Els orígens de la Renaixença Valenciana Google Scholar

Sirera, Josep Lluís. Història de la literatura valenciana, Valencia: Edicions Alfons el Magnànim, 1995. Print. Història de la literatura valenciana Google Scholar

Solano, Antonio. "Les relacions de successos en la València de l'Edat Moderna."Escriptors valencians de l'Edat Moderna. Ed. Vicent J. Escartí. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2004. 107-120. Print. Escriptors valencians de l'Edat Moderna 107 120 Google Scholar

Sória, Jeroni. Dietari. Ed. Francisco de P. Momblanch. Valencia: Acción Bibliográfica Valenciana. 1960. Print. Dietari Google Scholar

Timoneda, Joan. L'Església militant. El castell d'Emaús. Ed. Joaquim Molas Batllori. Barcelona: Edicions 62, 1967. Print. L'Església militant. El castell d'Emaús 62 Google Scholar

Timoneda, Joan. Flor d'enamorats. Ed. Joan Fuster. Valencia: Eliseu Climent Editor, 1973. Print. Flor d'enamorats Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

Escartí, Vicent