Studia Hibernica

Athnuachan agus athghabháil shaothar liteartha Mháirtín Uí Chadhain

Studia Hibernica (2019), 45, (1), 69–98.

Abstract

Tá aird an domhain mhóir tarraingthe ar shaothar Mháirtín Uí Chadhain arís le blianta beaga anuas, agus ionad á chruthú dó i gcanóin liteartha na hÉireann, i ndioscúrsa critice an Léinn Éireannaigh agus fiú ar mhargadh idirnáisiúnta na litríochta domhanda, ionad nach raibh aige lena linn féin ná ar feadh i bhfad ina dhiaidh sin. Rinneadh athléamha tuisceanacha agus athléirithe cruthaitheacha ar an saothar le linn chomóradh céid Uí Chadhain sa bhliain 2006,1 agus tá sruth leanúnach alt critice ar shaothair éagsúla á fhoilsiú ó shin ag scoláirí liteartha áirithe. Nuair a bhí oidhreacht liteartha Uí Chadhain á plé ar ardáin éagsúla le linn na bliana comórtha, admhaíodh go minic go raibh freagracht ar an aos acadúil maidir le straitéisí a fhorbairt chun an saothar a léirmhíniú do ghlúin nua léitheoirí, agus luadh bearnaí móra tuisceana a chuimsigh ceisteanna teanga agus téacsúlachta ar thaobh amháin agus comhthéacsanna polaitiúla agus soch-chultúrtha an tsaothair ar an taobh eile.2 Is éard a bheidh á áiteamh agam san aiste seo—atá bunaithe ar Léacht Uí Chadhain 20173—ná gur mithid dúinn anois teacht i dtír ar an spéis atá múscailte, go háirithe trí fhoilsiú na n-aistriúchán Béarla ar Cré na cille agus ar chuid de na mórshaothair eile,4 agus athnuachan agus athghabháil a dhéanamh ar shaothar liteartha an Chadhnaigh trí athbhreithniú a dhéanamh ar an gcorpas critice agus trí aird a dhíriú ar na ceisteanna critice atá fós á gcur agus ar na tionscnaimh taighde atá idir lámha.

If you have private access to this content, please log in with your username and password here
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

Eoin, Máirín Nic