Catalan Review

AUTONOMIA I HETERONOMIA EN LA INNOVACIÓ LÈXICA CATALANA

Catalan Review (2020), 34, (1), 99–118.

Abstract

In this globalized age it is a challenge for languages to denominate reality from their own perspective and one of the consequences is that languages are pulled towards English, so languages look for their own denominative space while joining the global denomination through linguistic loans. In his “Tendències actuals en neologia catalana” of 2017, however, J. Freixa offers a new analytical perspective and provides data for Catalan that suggests that many neologisms, apparently trained with the rules of Catalan, are Spanish calques. For this reason, this work analyses a set of 4,200 Catalan lexicographic neologisms documented in the database of the Observatori de Neologia (OBNEO) of 2016 in order to find out which units are properly Catalan and which, on the contrary, are a Spanish loan translation. To avoid distortions of the corpus, we contrast the data with the Factiva corpus, in order to contrast the results obtained. From here, we describe the different degrees of lexical innovation in the Catalan language to see if there is a tendency to loan or to innovate on its own.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

REFERÈNCIES

Adelstein, A. “Banalización de términos con formantes grecolatinos.” Actas del V Simposio Iberoamericano de Terminología: terminología, ciencia, y tecnología, México, 3-8 de noviembre. Riterm, 1996, pàgs. 12-17. Google Scholar

Cabré, M. T. “La neologia com a mesura de la vitalitat interna de les llengües.” La neologia en el tombant de segle, editat per M. Teresa Cabré, Judit Freixa, i Elisabet Solé. IULA-UPF, 2000, pàgs. 85-108. Google Scholar

Cabré, M. T. “Introducció: la importància de la neologia per al desenvolupament sostenible de la llengua catalana.” Llengua catalana i neologia, editat per Observatori de Neologia. Meteora, 2004, pàgs. 17-45. Google Scholar

Cabré M. T., M. R. Bayà, E. Bernal, J. Freixa, E. Solé, i T. Vallès. “Evaluación de la vitalidad de una lengua a través de la neología: a propósito de la neología espontánea y de la neología planificada.” La Fabrique des mots. La néologie ibérique, editat per Jean-Claude Chevalier i Marie-France Delport. Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000, pàgs. 91-130. Google Scholar

Cabré, M. T., J. Freixa, i E. Solé, “Anàlisi contrastiva de la innovació lèxica en català i en castellà.” Caplletra, vol. 30, 2001, pàgs. 199-212. Google Scholar

Cabré, M. T., J. Freixa, i E. Solé “À la limite des mots construits possibles.” Lèxic i neologia, editat per Observatori de Neologia. IULA-UPF, 2008, pàgs. 117-133. Google Scholar

Chambers, J. K. i P. Trudgill. Dialectology. Cambridge UP, 1998. Google Scholar

DLE vegeu Real Academia Española Google Scholar

Freixa, J. “La neologia en societat: verba sequuntur.” Caplletra, vol. 59, 2015, pàgs. 185-195. Google Scholar

Freixa, J. “Tendències actuals en neologia catalana: innovar o copiar?” Creació terminològica: de Llull a les xarxes socials. Espais terminològics 2016. Termcat, 2017, pàgs. 35-52. Google Scholar

Freixa, J. “Augment constant de la presència de manlleus en la premsa catalana: una conseqüència de la mundialització?” Treballs de Sociolingüística Catalana, vol. 29, 2019, pàgs. 43-64. Google Scholar

Humbley, J. “La Néologie: avenir des langues.” La neologia en el tombant de segle, editat per M. Teresa Cabré, Judit Freixa, i Elisabet Solé. IULA-UPF, 2000, pàgs. 175-180. Google Scholar

Rull, X. Els estrangerismes del català. Com són i per què en tenim. Una aproximació social i lingüística. Publicacions URV, 2008. Google Scholar

Sinner, C. “Influències lingüístiques com a senyal de vitalitat d’una llengua.” Actes del XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, editat per Kálmán Faluba i Ildikó Szijj, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006, pàgs. 43-67. Google Scholar

Trudgill, P. Dialects in Contact. Blackwell, 1986. Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

FREIXA, JUDIT

FREIXAS, MARTÍ

SOLIVELLAS, IVAN