Bulletin of Contemporary Hispanic Studies

Gastronomic Poetry: Food and Affect in a Catalan Setting

Bulletin of Contemporary Hispanic Studies (2022), 4, (1), 7–24.

Abstract

This article aims to delineate the connections between food and affect as shown in a representative selection of poems that convey how affect can be expressed through gastronomic poetry. Central to affect theory is a drive to recognize the constant modulations of affective states and so assemble a fuller picture of life lived moment by moment. In the chosen examples, expression through poetry and the transmission of affect converge. Carner, Estellés and Rosselló-Pòrcel in some of their poems elevate food to a symbolic category associating gastronomy, sexuality, eroticism and religion. In the confluence of Food Studies and Affect Theory, the article discusses food as a way to reflect on and define a sense of belonging through metaphor and other strategies that express affect.

Aquest article pretén delimitar les connexions entre el menjar i l’afecte que es constaten en una selecció de poemes que mostren com l’afecte es pot expressar a través de la poesia gastronòmica. El fonament de la teoria de l’afecte és un impuls per reconèixer les modulacions constants dels estats afectius i produir així una imatge més completa de la vida viscuda moment a moment. En els exemples escollits, l’expressió de la poesia i la transmissió de l’afecte convergeixen. La tendresa de la vida quotidiana demostrada en compartir un àpat o la nostàlgia dels plats de la infància són fonamentals per desenvolupar una anàlisi de les pràctiques culturals socials. Així es veu a la poesia de Carner, Estellés i Rosselló-Pòrcel en poemes on el menjar s’eleva a una categoria simbòlica que associa gastronomia, sexualitat, erotisme i religió. En la confluència de Food Studies i Affect Theory, l’article parla de l’alimentació com una manera de reflectir i definir el sentiment de pertinença, a través de metàfores i altres estratègies que expressen l’afecte.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Works cited

Ahern, Stephen (ed.), 2019. Affect Theory and Literary Critical Practice: A Feel for the Text (London: Palgrave Macmillan). Google Scholar

Andrés Estellés, Vicent, 2017. Obra Completa, vol. IV, ed. Jordi Oviedo Seguer. (Valencia: Edicions Tres i Quatre). Google Scholar

Balaguer, Josep M. (ed.), 1991. Bartomeu Rosselló-Pórcel, Imitació del foc (Barcelona: Edicions 62). Google Scholar

Barthes Roland, 1961. ‘Pour une psycho-sociologie de l’alimentation contemporaine’, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, 5: 977-86. Google Scholar

Barthes Roland, 2005. The Neutral, trans. Rosalind E. Krauss and Denis Hollier. (New York: Columbia University Press). Google Scholar

Benjamin, Walter, 1999 [1930]. ‘Fresh Figs’, in Selected Writings: 1927-34. Vol. 2. (Cambridge, MA: The Belknap Press at Harvard University Press [Frankfurter Zeitung]), p. 358. Google Scholar

Bou, Enric, 2004. ‘On Catalan Literature: Behind Mercè Rodoreda’s Secret World’, in Mercè Rodoreda: A Selected and Annotated Bibliography (1963-2001), by M. Isidra Mencos. (Lanham, MD: Scarecrow Press), pp. v-xxv. Google Scholar

Bou, Enric, 2021. ‘“Viagens na Minha Terra”. Esplorazioni iberiche della prossimità (cibo e thanaturismo)’, in Studi Iberici. Dialoghi dall’Italia, ed. Daniele Corsi and Cèlia Nadal Pasqual. (Venice: Edizioni Ca’ Foscari), pp. 109-30. Google Scholar

Calvo i Ramon, Amador, 2013. ‘L’auctoritas dels poetes grecollatins en la poesia de Vicent Andrés Estellés’, in L’obra literària de Vicent Andrés Estellés. Gèneres, tradicions poètiques i estil, ed. Manuel Pérez Saldanya and Vicent Salvador. (València: Acadèmia Valenciana de la Llengua), pp. 123-43. Google Scholar

Carner, Josep, 1933. El veire encantat (Barcelona: Lluís Gili Editor). Google Scholar

Carner, Josep, 2010. Els fruits saborosos (Barcelona: Educaula/Grup 62). Google Scholar

Centelles, Esther, 1986. ‘Pròleg’, in Josep Carner, Els fruits saborosos, ed. Esther Centelles. (Barcelona: Edicions 62), pp. 7-42. Google Scholar

Comadira, Narcís, 1906. ‘Et in Arcadia Ego. Els fruits saborosos de Josep Carner’. Unpublished lecture read in the cycle ‘1906 Lletres’. LletrA. La literatura catalana a internet. lletra.uoc.edu/ca/obra/els-fruits-saborosos-1906/detall. Accessed 21 February 2022. Google Scholar

Forino, Imma, 2019. La cucina. Storia culturale di un luogo domestico (Torino: Einaudi). Google Scholar

Franits, Wayne, 2017. ‘Wily women? On Sexual Imagery in Dutch Art of the Seventeenth Century’, in From Revolt to Riches: Culture and History of the Low Countries, 1500-1700, ed. Theo Hermans and Reinier Salverda. (London: UCL Press), pp. 220-33. Google Scholar

Gregg, Melissa, and Gregory J. Seigworth (eds), 2010. The Affect Theory Reader (Durham, NC: Duke University Press). Google Scholar

Grimal, Pierre, 1996. The Dictionary of Classical Mythology (London: Wiley-Blackwell). Google Scholar

Gustà, Marina, 1987. ‘Josep Carner’, en Història de la literatura catalana, vol. 9. (Barcelona: Ariel), pp. 157-84. Google Scholar

March, Ausiàs, 2004. Páginas del Cancionero. Edición bilingue, de Costanzo Girolano, trad. José María Mico. (Valencia: Pre-Textos). Google Scholar

Marrone, Gianfranco, and Alice Giannitrapani (eds), 2012. La cucina del senso. Gusto, significazione, testualità (Milan: Mimesi). Google Scholar

Marstelle, Burson (ed.), 2010. The Excellence of the Mediterranean Way (Parma: Barilla Center for Food and Nutrition). www.barillacfn.com/m/publications/pp-the-value-of-the-mediterranean-spirit.pdf. Accessed 21 February 2022. Google Scholar

Oller, Dolors, 1986. La construcció del sentit (Barcelona: Editorial Empúries). Google Scholar

Parasecoli, Fabio, and Peter Scholliers, Paul Erdkamp, Massimo Montanari and Ken Albala, 2012. A Cultural History of Food (London: Berg). Google Scholar

Paré, Pep, 2015. Guia de lectura Antologia poètica, de Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Barcelona: Cruïlla). educaciodigital.cat/iesreguissol/moodle/pluginfile.php/19661/mod_resource/content/1/Guia%20Rosselló-Pòrcel.pdf. Accessed 22 February 2022. Google Scholar

Pollan, Michael, 2014. Cooked (New York: Penguin Books). Google Scholar

Quero Toribio, Serafín, 2006. ‘Poesía a la carta: la gastronomía en el arte y la literatura’, Litoral, 241. Google Scholar

Robinson, Bradley, and Mel Kutner, 2019. ‘M. Spinoza and the Affective Turn: A Return to the Philosophical Origins of Affect’, Qualitative Inquiry, 25.2: 111-17. Google Scholar

Rosselló-Pòrcel, Bartomeu, 1991. Imitació del foc. Edició i estudi de Josep M. Balaguer. (Barcelona: Edicions 62). Google Scholar

Ruiz Navarro, Amanda, 2014. ‘Reescriptura i reivindicació a les Horacianes de Vicent Andrés Estellés’, 452ºF. Revista Electrònica de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, 10: 166-82. revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/10923/32060. Accessed 22 February 2022. Google Scholar

Shahani, Gitanjali G., 2018. Food and Literature (Cambridge: Cambridge University Press). Google Scholar

Simić, Charles, 1996. Walking the Black Cat (Boston, MA: Mariner Books). Google Scholar

Simić, Charles, 2015a. ‘Food and Happiness’, Literary Hub. lithub.com/food-and-happiness/. Accessed 21 February 2022. Google Scholar

Simić, Charles, 2015b. ‘Mark Strand: Living Gorgeously’, The New York Review of Books 62.1 (24 January). www.nybooks.com/daily/2015/01/24/mark-strand-living-gorgeously/. Accessed 21 February 2022. Google Scholar

Škrabec, Simona, 2013. ‘La poesia d’Andrés Estellés: un missatge en una ampolla’, in L’Obra literària de Vicent Andrés Estellés. Gèneres, tradicions, poètiques i estil, ed. Vicent Salvador and Manuel Pérez Saldanya. (València: Acadèmia Valenciana de la Llengua), pp. 341-72. Google Scholar

Spacey, Andrew, 2017. ‘Analysis of Poem “Eating Poetry” by Mark Strand’, Owlcation. owlcation.com/humanities/analysis-of-poem-eating-poetry-by-mark-strand. Accessed 25 June 2021. Google Scholar

Strand, Mark, 1980. Selected Poems (New York: Alfred A. Knopf). www.poetryfoundation.org/poems/52959/eating-poetry. Accessed 21 February 2022. Google Scholar

Wilson, Thomas M. (ed.), 2006. Food, Drink and Identity in Europe (New York and Amsterdam: Brill). Google Scholar

Young, Kevin, 2012. The Hungry Ear: Poems of Food and Drink (New York: Bloomsbury). Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

BOU, ENRIC