Catalan Review

Catalan Theater Without Catalan? Plays and Performances: 1939-1945

Catalan Review (2009), 23, (1), 191–209.

Abstract

Although many histories outline the complete suppression of the Catalan language during the early years of Francoism, analysis of theater reveals a more complex picture, even before the ban on performance in Catalan was lifted in Barcelona in 1946. While most Catalan productions in exile were far from oppositional, some amateur and religious performances in Catalan continued in Spain during the years immediately after the Civil War. There is even evidence of attempts to make Catalan a language of Francoist ideology. Two texts from the Valencia region are fascinating examples of the sort of secular plays permitted in 1939: one in print (Eduard Mallent Albert's Mals consellers són els cels) and the other in performance (Manuel Soto Lluch's !Tots els pillos tenen sort!).

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Agut Clausell, Fàtima. "El teatre a Castelló en temps de la Segona República i a [sic] Guerra Civil." Stichomythia 5 (2007): 1-25. At: http://parnaseo.uv.es/stichomythia.htm [consulted June 19, 2009]. http://parnaseo.uv.es/stichomythia.htm El teatre a Castelló en temps de la Segona República i a [sic] Guerra Civil Stichomythia 5 1 25 Google Scholar

Anon., Review of Napoleón. La Vanguardia Española 6 June 1941: 3. Google Scholar

Arbonès, Jordi. "El teatre català a Buenos Aires." Estudios Escénicos 21 (1976): 169-85. El teatre català a Buenos Aires Estudios Escénicos 21 169 85 Google Scholar

Aulet, Jaume. "El teatro en lengua catalana y el exilio de 1939." El exilio teatral republicano de 1939. Ed. Manuel Aznar Soler. Barcelona: GEXEL, 1999. 119-34. El exilio teatral republicano de 1939 119 34 Google Scholar

Benet, Josep. L'intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya. 2nd ed. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995. L'intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya Google Scholar

Beneyto Pérez, Juan. "La censura literaria en los primeros años del franquismo. Las normas y los hombres." Censura y literaturas peninsulares. Ed. Manuel L. Abellán. Amsterdam: Rodopi, 1987. 27-40. Censura y literaturas peninsulares 27 40 Google Scholar

Blasco, Ricard. El teatre al País Valencià durant la guerra civil (1936-1939). 2 vols. Barcelona: Curial, 1986. Vol. 2. El teatre al País Valencià durant la guerra civil (1936-1939) 2 Google Scholar

Bonnín, Pere. "Arbúcies." Gran enciclopèdia catalana. 15 vols. Barcelona: Edicions 62, 1969-80. Vol. 2. 380-81. Gran enciclopèdia catalana 15 380 81 Google Scholar

Botella, Jordi. El sainet fester. Alcoy: Ajuntament d'Alcoi/Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1995. El sainet fester Google Scholar

Brumme, Jenny. "Llenguatge polític de la Falange Española i política lingüística contra les ‘llengües minoritàries’ d'Espanya." Spagna Contemporanea 2 (1992): 59-77. Llenguatge polític de la Falange Española i política lingüística contra les ‘llengües minoritàries’ d'Espanya Spagna Contemporanea 2 59 77 Google Scholar

Buffery, Helena. Shakespeare in Catalan: Translating Imperialism. Cardiff: U of Wales P, 2007. Shakespeare in Catalan: Translating Imperialism Google Scholar

Carbó, Ferran and Vicent Simbor. La recuperació literària en la postguerra valenciana (1939-1972). Valencia: Institut de Filologia Valenciana; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993. La recuperació literària en la postguerra valenciana (1939-1972) Google Scholar

Carbó, Ferran and Santi Cortés. El teatre en la postguerra valenciana (1939-1962). Valencia: Eliseu Climent, 1997. El teatre en la postguerra valenciana (1939-1962) Google Scholar

Coll, Julio. "Siete años de teatro catalán." Teatro 2 (December 1952): 13-14. Siete años de teatro catalán Teatro 2 13 14 Google Scholar

Conversi, Daniele, The Basques, the Catalans and Spain: Alternative Routes to Nationalist Mobilisation. London: Hurst, 1997. The Basques, the Catalans and Spain: Alternative Routes to Nationalist Mobilisation Google Scholar

Cortés, Santi. València sota el règim franquista (1939-1951): instrumen-talització, repressió i resistència cultural. Valencia: Institut de Filologia Valenciana; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995. València sota el règim franquista (1939-1951): instrumen-talització, repressió i resistència cultural Google Scholar

Crexell, Joan. "Propaganda franquista en català durant la guerra civil." Paper groc 9 (1994): 71-77. Propaganda franquista en català durant la guerra civil Paper groc 9 71 77 Google Scholar

Drewniak, Bogusław. Das Theater im NS-Staat: Szenarium deutscher Zeitgeschichte 1933-1945. Düsseldorf: Droste, 1983. Das Theater im NS-Staat: Szenarium deutscher Zeitgeschichte 1933-1945 Google Scholar

Eicher, Thomas. "Spielplanstrukturen 1929-1944." Theater im "Dritten Reich." Ed. Henning Rischbieter. Seelze-Velber: Kallmeyer, 2000. 279-486. Theater im "Dritten Reich." 279 486 Google Scholar

Faulí, Josep. Els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili (1941-1977). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002. Els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili (1941-1977) Google Scholar

Ferrà-Ponç, Damià and Andreu Terrades. "Poètica i plàstica de la guerra civil a Mallorca (1936-1939)." Randa 4 (1976): 172-216. Poètica i plàstica de la guerra civil a Mallorca (1936-1939) Randa 4 172 216 Google Scholar

Gallén, Enric. El teatre a la ciutat de Barcelona durant el règim franquista: (1939-1954). Barcelona: Edicions 62/Institut del Teatre, 1985. El teatre a la ciutat de Barcelona durant el règim franquista: (1939-1954) Google Scholar

Gallén, Enric. "El teatre." Història de la literatura catalana. Ed. Martí de Riquer, Antoni Comas, and Joaquim Molas. 11 vols. Barcelona: Ariel, 1980-88. Vol. 11. 191-219. Història de la literatura catalana 11 191 219 Google Scholar

Gallén, Enric. "Censura i moral en el teatre representat a Barcelona durant el primer franquisme." Les literatures catalana i francesa: postguerra i "engagement." Ed. Ferran Carbó, Dolores Jiménez, Elena Real, and Ramon X. Rosselló. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000. 163-86. Les literatures catalana i francesa: postguerra i "engagement." 163 86 Google Scholar

Gallofré i Virgili, Maria Josepa. L'edició catalana i la censura franquista (1939-1951). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991. L'edició catalana i la censura franquista (1939-1951) Google Scholar

García Ruiz, Víctor. "‘La guerra ha terminado,’ empieza el teatro. Notas sobre el teatro madrileño y su contexto en la inmediata posguerra (1.IV-31.XII.1939)." Anales de la Literatura Española Contemporánea 22 (1997): 511-33. ‘La guerra ha terminado,’ empieza el teatro. Notas sobre el teatro madrileño y su contexto en la inmediata posguerra (1.IV-31.XII.1939) Anales de la Literatura Española Contemporánea 22 511 33 Google Scholar

Gibert i Bairaguet, M. Cristina. "Visió general del teatre en català a l'exili. Buenos Aires: 1939-1975." Revista de Catalunya 118 (1997): 43-50. Visió general del teatre en català a l'exili. Buenos Aires: 1939-1975 Revista de Catalunya 118 43 50 Google Scholar

Griffiths, C. E. J. The Theatrical Works of Giovacchino Forzano-Drama for Mussolini's Italy. Lewiston, New York: Edwin Mellen, 2000. The Theatrical Works of Giovacchino Forzano-Drama for Mussolini's Italy Google Scholar

Junyent, José María and Domingo Juncadella. Un año de teatro en Barcelona. Barcelona: Gráficas Casugom, 1942. Un año de teatro en Barcelona Google Scholar

Lloret Esquerdo, Jaume. "El sainet valencià durant el segle XX." L'Aiguadolç 19-20 (Spring 1994): 43-57. El sainet valencià durant el segle XX L'Aiguadolç 19-20 43 57 Google Scholar

London, John. Reception and Renewal in Modern Spanish Theatre: 1939-1963. London: Modern Humanities Research Association, 1997. Reception and Renewal in Modern Spanish Theatre: 1939-1963 Google Scholar

London, John. "What is Catalan Drama?: Language and Identity in Contemporary Catalan Theater: 1939-96." Estreno 24.2 (Autumn 1998): 6-13. What is Catalan Drama?: Language and Identity in Contemporary Catalan Theater: 1939-96 Estreno 24 6 13 Google Scholar

London, John. "Federico García Lorca: Spanish Poet and Dramatist, 1898-1936." Censorship: A World Encyclopedia. Ed. Derek Jones. 4 vols. London: Fitzroy Dearborn, 2001. Vol. 2. 906-07. Censorship: A World Encyclopedia 4 906 07 Google Scholar

 Google Scholar

Malachy, Thérèse. La Comédie classique: l'altérité en procès. Paris: L'Harmattan, 2005. La Comédie classique: l'altérité en procès Google Scholar

Mallent Albert, Eduard. Mals consellers són els cels. Valencia: La Semana Gráfica, 1939. Mals consellers són els cels Google Scholar

Manent, Albert and Joan Crexell. Bibliografia catalana dels anys més difícils (1939-1943). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988. Bibliografia catalana dels anys més difícils (1939-1943) Google Scholar

Martí, Daniel. El teatre a la vila d'Arbúcies. Gaüses: Llibres del Segle, 2005. El teatre a la vila d'Arbúcies Google Scholar

Massot i Muntaner, Josep. Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra (1930-1950). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1978. Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra (1930-1950) Google Scholar

Massot i Muntaner, Josep. Els escriptors i la guerra civil a les Illes Balears. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990. Els escriptors i la guerra civil a les Illes Balears Google Scholar

Massot i Muntaner, Josep. Els intel·lectuals mallorquins durant el franquisme. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992. Els intel·lectuals mallorquins durant el franquisme Google Scholar

Massot i Muntaner, Josep. Escriptors i erudits contemporanis: quarta sèrie. Barcelona: Publica cions de l'Abadia de Montserrat, 2004. Escriptors i erudits contemporanis: quarta sèrie Google Scholar

Mengual Català, Josep. "Una aproximació al teatre català a Mèxic." Els Marges 59 (1997): 101-10. Una aproximació al teatre català a Mèxic Els Marges 59 101 10 Google Scholar

Molas, Joaquim. "1939, any-límit de la literatura catalana." Actes del desè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes: Frankfurt am Main, 18-25 de setembre de 1994. Ed. Axel Schön berger and Tilbert Dídac Stegmann. 2 vols. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes/Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995-96. Vol. 1. 47-73. Actes del desè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes: Frankfurt am Main, 18-25 de setembre de 1994 2 47 73 Google Scholar

Samsó, Joan. La cultura catalana: entre la clandestinitat i la represa pública. 2 vols. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994-95. Vol. 1. La cultura catalana: entre la clandestinitat i la represa pública 2 Google Scholar

Samsó Llenas, Joan. "L'activitat editorial en català entre el 1939 i el 1951." Afers 22 (1995): 555-69. L'activitat editorial en català entre el 1939 i el 1951 Afers 22 555 69 Google Scholar

Segura, Antoni. Catalunya any zero. Trans. Richard Mansell. [Birmingham]: Anglo-Catalan Society, 2006. Catalunya any zero Google Scholar

Serrano Suñer, Ramón. Entre el silencio y la propaganda, la historia como fue: memorias. 2nd ed. Barcelona: Editorial Planeta, 1978. Entre el silencio y la propaganda, la historia como fue: memorias Google Scholar

Solé i Sabaté, Josep M. and Joan Villarroya. Cronologia de la repres sió de la llengua i la cultura catalanes (1936-1975). 3rd ed. Barcelona: Curial, 1994. Cronologia de la repres sió de la llengua i la cultura catalanes (1936-1975) Google Scholar

Soto Lluch, Manuel. !Tots els pillos tenen sort! Nostre Teatro 29 (23 May 1931): 1-16. !Tots els pillos tenen sort! Nostre Teatro 29 1 16 Google Scholar

Thomas, Hugh. The Spanish Civil War. 3rd ed. Harmondsworth: Penguin, 1986. The Spanish Civil War Google Scholar

ThomàS, Joan Maria. Falange, Guerra Civil, Franquisme: F. E. T. y de las J. O. N. S. de Barcelona en els primers anys del règim franquista. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992. Falange, Guerra Civil, Franquisme: F. E. T. y de las J. O. N. S. de Barcelona en els primers anys del règim franquista Google Scholar

Wagner, Richard. Die Musikdramen. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1971. Die Musikdramen Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

London, John